BERGEN LUFTHAVN: NY FLYTERMINAL DOBLER KAPASITETEN PÅ FLESLAND

Bergen lufthavn, Flesland er en viktig trafikkåre for Bergensregionen og Vestlandet. Nå pågår en storstilt utvidelse av lufthavnen. Det nye terminalbygget vil gi et bedre flytilbud til millioner av reisende hvert år. Sweco ivaretar all prosjektledelse for Avinor og styrer gigantprosjektet.

FAKTA

Prosjekt
T3 Flesland

Oppdragsgiver
Avinor

Sted
Bergen

Periode
2011-2017

Kompetanse
Prosjektledelse

OPPGAVE OG LØSNING

Passasjerene får mer plass og bedre service
Utbyggingen på Flesland vil øke kapasiteten på lufthavnen til 7,5 millioner passasjerer hvert år. Terminalen som står der i dag, ble i sin tid dimensjonert for 2,8 millioner passasjerer i året.

Vestlandets største byggprosjekt krever sikker styring
Sweco har prosjektledelsen for forprosjekt, prosjektering og bygging av det nye terminalbygget. Vi har ledet utbyggingsprosjektet fra skissestadiet og har ansvaret til bygget står ferdig i 2017. Vi representerer Avinor som byggherre og utnytter hele bredden av kompetansen vår for å nå målet om et nytt og effektivt terminalbygg på Flesland.

Prosjektet er delt i fire delprosjekter: terminal, landside, flyside og eksisterende terminal. Utvidelsen berører ny terminal på 55.000 kvadratmeter og eksisterende terminal på 22.000 kvadratmeter. Bygget skal etter planen stå ferdig i 2017.

Foto/illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

 NY FLYTERMINAL PÅ BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

Kontaktperson