BEKKELAGET RENSEANLEGG: OSLO VOKSER OG ANLEGGET UTVIDES

Oslo er Europas raskest voksende by. For å opprettholde kvaliteten på vannet i Oslofjorden er det nødvendig å utvide rensekapasiteten. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har gitt Sweco i oppdrag å gjennomføre arbeidet – samtidig som dagens anlegg skal være i full drift.

FAKTA

Prosjekt
Bekkelaget renseanlegg

Oppdragsgiver
Oslo kommune

Sted
Oslo

Periode
2010-pågår

Kompetanse
Avløpsrensing, automasjon, akustikk, støy og vibrasjoner og regulering

OPPGAVE OG LØSNING

Renseanlegget er Norges nest største
Kapasiteten ved anlegget ble i 2001 dimensjonert for 270.000 personer og skal nå ytterligere opp for å kunne håndtere kloakk og avløpsvann fra 490.000 personer. I tillegg skal renseanlegget oppfylle nye miljøkrav. Swecos VA-eksperter skal prosjektere innenfor fagområdene maskin-prosess, automasjon, akustikk og regulering i tett samarbeid med Cowi, som har ansvaret for de tilstøtende fagområdene.

Anlegget skal inneholde de samme funksjonene som dagens anlegg, med forbehandling, biologisk rensetrinn i aktiv slam, ettersedimentering og sluttpolering i sandfiltre. Kapasiteten på slambehandlingen skal utvides.

Vi bruker den nyeste teknologien
Sweco har lagt vekt på å utnytte topp moderne teknologi i de maskintekniske komponentene. I anlegget for driftskontroll har vi lagt til rette for en god og stabil drift. Løsninger som tar hensyn til å gi god akustikk, sikrer at også arbeidsforholdene for de ansatte blir bedre.

Foto: Bekkelaget Vann AS

Kontaktperson