BEKKELAGET RENSEANLEGG: OSLO VOKSER OG ANLEGGET UTVIDES

Oslo er Europas raskest voksende by. For å opprettholde kvaliteten på vannet i Oslofjorden er det nødvendig å utvide rensekapasiteten. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har gitt Sweco i oppdrag å gjennomføre arbeidet – samtidig som dagens anlegg skal være i full drift.

FAKTA

Prosjekt
Bekkelaget renseanlegg

Oppdragsgiver
Oslo kommune

Sted
Oslo

Periode
2010-pågår

Kompetanse
Avløpsrensing, automasjon, akustikk, støy og vibrasjoner og regulering

OPPGAVE OG LØSNING

Renseanlegget er Norges nest største
Kapasiteten ved anlegget ble i 2001 dimensjonert for 270.000 personer og skal nå ytterligere opp for å kunne håndtere kloakk og avløpsvann fra 490.000 personer. I tillegg skal renseanlegget oppfylle nye miljøkrav. Swecos VA-eksperter skal prosjektere innenfor fagområdene maskin-prosess, automasjon, akustikk og regulering i tett samarbeid med Cowi, som har ansvaret for de tilstøtende fagområdene.

Anlegget skal inneholde de samme funksjonene som dagens anlegg, med forbehandling, biologisk rensetrinn i aktiv slam, ettersedimentering og sluttpolering i sandfiltre. Kapasiteten på slambehandlingen skal utvides.

Vi bruker den nyeste teknologien
Sweco har lagt vekt på å utnytte topp moderne teknologi i de maskintekniske komponentene. I anlegget for driftskontroll har vi lagt til rette for en god og stabil drift. Løsninger som tar hensyn til å gi god akustikk, sikrer at også arbeidsforholdene for de ansatte blir bedre.

Foto: Bekkelaget Vann AS

Kontaktperson

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.