BARCODE: BRANNSIKKERT I OSLOS NYE BYDEL

Den nye bydelen Barcode i Oslo har høyhus på opptil 20 etasjer. Den spesielle bygningsstrukturen gjør at røykspredningen kan bli omfattende ved en eventuell brann. Oslo S Utvikling har gitt Sweco i oppdrag å prosjektere branntekniske løsninger for hele høyhusrekken.

FAKTA

Prosjektnavn
Barcode

Oppdragsgiver
Oslo S Utvikling - OSU 

Sted
Bjørvika i Oslo

Periode
2007–2014

Kompetanse
Brannteknikk

OPPGAVE OG LØSNING

Alle byggene i Barcode er tegnet etter barcodeprinsippet. De er høye og slanke bygg med siktlinjer mellom. Den nye bydelen rommer ca. 145.000 kvadratmeter næringsarealer, 10.000 arbeidsplasser og 500 leiligheter.

Bygningsstrukturen gir utfordringer
I høyhusbebyggelse er det særlig stor fare for omfattende røykspredning på grunn av sterke termiske krefter (skorsteinseffekt) i trapperom, heissjakter og andre vertikale sjakter. Store underjordiske kjelleretasjer og gjennomgående næringslokaler på plan 1 og 2 gjør det vanskelig brannteknisk å dele inn arealene og gi god tilkomst for brannvesenet.

Vi planlegger for fremtiden
Swecos oppgave som brannteknisk rådgiver har vært å skape fleksible, trygge og sikre løsninger i tilfelle brann. Vi har prosjektert mange alternative løsninger og brukt analyseprogrammer for at sikkerheten i bygningsmassen skal være god nok. Bygningenes levetid og fremtidsutsikter har vært viktige faktorer i prosjekteringen.

Kontaktperson

  • Leif Tore
    Isaksen
    Fagsjef Brann og sikkerhet
    +4793059790
    Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.