BARCODE: BRANNSIKKERT I OSLOS NYE BYDEL

Den nye bydelen Barcode i Oslo har høyhus på opptil 20 etasjer. Den spesielle bygningsstrukturen gjør at røykspredningen kan bli omfattende ved en eventuell brann. Oslo S Utvikling har gitt Sweco i oppdrag å prosjektere branntekniske løsninger for hele høyhusrekken.

FAKTA

Prosjektnavn
Barcode

Oppdragsgiver
Oslo S Utvikling - OSU 

Sted
Bjørvika i Oslo

Periode
2007–2014

Kompetanse
Brannteknikk

OPPGAVE OG LØSNING

Alle byggene i Barcode er tegnet etter barcodeprinsippet. De er høye og slanke bygg med siktlinjer mellom. Den nye bydelen rommer ca. 145.000 kvadratmeter næringsarealer, 10.000 arbeidsplasser og 500 leiligheter.

Bygningsstrukturen gir utfordringer
I høyhusbebyggelse er det særlig stor fare for omfattende røykspredning på grunn av sterke termiske krefter (skorsteinseffekt) i trapperom, heissjakter og andre vertikale sjakter. Store underjordiske kjelleretasjer og gjennomgående næringslokaler på plan 1 og 2 gjør det vanskelig brannteknisk å dele inn arealene og gi god tilkomst for brannvesenet.

Vi planlegger for fremtiden
Swecos oppgave som brannteknisk rådgiver har vært å skape fleksible, trygge og sikre løsninger i tilfelle brann. Vi har prosjektert mange alternative løsninger og brukt analyseprogrammer for at sikkerheten i bygningsmassen skal være god nok. Bygningenes levetid og fremtidsutsikter har vært viktige faktorer i prosjekteringen.

Kontaktperson

  • Leif Tore
    Isaksen
    Fagsjef Brann og sikkerhet
    +4793059790
    Fraq r-cbfg