Vi fokuserer på fremtiden slik vi alltid har gjort

Historien vår handler om fremtiden, slik den alltid har gjort. Det å forberede samfunnet på kommende behov og utfordringer har alltid vært grunnlaget for Swecos virksomhet. Samfunnet har vært i konstant endring helt fra den industrielle revolusjonen og frem til nåtidens globale urbaniseringstrender. Vi vet at morgendagens byer og samfunn vil være annerledes enn dagens – og at det er vår oppgave å ligge fremst.

Vår historie handler om ingeniører og arkitekter som har utført oppdrag rundt om i hele verden.

Siden selskapet ble grunnlagt sent på 1800-tallet, har disse fagene utviklet seg til å bli helt avgjørende i utviklingen av den moderne og bærekraftige byen.

Sweco har vokst i takt med kundenes økende behov for spesialkompetanse på en lang rekke områder. Siden starten på 2000-tallet har Sweco kjøpt opp nesten 100 andre selskaper.

Det å vokse gjennom oppkjøp er en modell som har gjort Sweco i stand til å innta den ledende posisjonen vi har i dag. Når vi slår oss sammen med andre selskaper, gjør vi det ut fra en filosofi om at sluttresultatet skal bli større enn summen av alle delene. Denne strategien har vist seg å være svært gunstig for både kunder, medarbeidere og aksjonærer. 

Les videre om Ansvar eller Organisasjon.

 

/globalassets/images-480x270/480x270_about_us_history.jpg