Ansvar

Åpenhet og ansvar er viktige forutsetninger for at Sweco skal fortsette å lykkes som et lokalt selskap som har vokst raskere enn mange andre. Våre rådgivere tar ansvar for alle aspekter av samfunnsutviklingen.

Swecos forretningsetikk

Det skal være enkelt å samarbeide med Sweco. Vi har ingen liten gruppe ledere som tar av seg av de viktigste kundene. Alle våre 14.500 medarbeidere tar sin del av ansvaret for oppdragene vi blir tildelt – hver eneste dag. Dette gjør at vi kan være svært fleksible i måten vi jobber på, men stiller også høye krav til hvordan vi organiserer oss i det daglige.

PRINSIPPER FOR EN ANSVARLIG VIRKSOMHET 

All virksomhet i Sweco skal være i tråd med gjeldende lover og forskrifter og med Swecos interne regler og retningslinjer. Alle medarbeidere er ansvarlige for å gjøre seg kjent med og etterleve disse reglene og retningslinjene.

All virksomhet i Sweco hviler på våre prinsipper for god forretningsskikk. De fleste toppledermøtene våre plikter å ha god forretningsskikk på dagsorden, og hvert kvartal mottar styret i Sweco en rapport som tar for seg etiske risikofaktorer i virksomheten.

Alle rådgivere skal bruke sitt "etiske kompass" i jobben: God forretningsskikk handler om hvordan vi driver virksomheten vår, hvordan vi opptrer overfor hverandre, hvordan vi forvalter organisasjonens ressurser og hvordan vi forholder oss til omgivelsene våre. Det å ha klare etiske retningslinjer er helt avgjørende for Swecos evne til å utføre oppdragene våre. Alle medarbeidere i Sweco skal delta på opplæring i god forretningsskikk.

Bli kjent med Swecos dokumenter og rammeverk relatert til forretningsetikk ved å gå til seksjonen for partnere på denne nettsiden.

Les videre om Historie eller Organisasjon.