0 of 0 for ""

Vi gleder oss!

I 2024 blir urbane Urtekvartalet på Grønland i Oslo nytt hovedkontor for om lag 2000 Sweco-ansatte. Flyttingen er et strategisk grep for å bringe bedriften nærmere byutviklingen, som er et av Swecos satsningsområder.

– Vi gleder oss til å flytte inn til sentrale Oslo, og til å bli en del av nabolaget på Grønland. Vi har planlagt flere aktiviteter for å bli en integrert del av bydelen. Målet er å bli en god nabo og være med på å løfte området enda mer, sier Swecos administrerende direktør Rasmus Nord.

Det er over tid blitt gjennomført et grundig innsiktarbeid om hvordan Swecos medarbeidere ønsker å jobbe i fremtiden. Sweco har sammen med Eiendomsspar hatt et pilotprosjekt hvor ulike arbeidskonsepter er blitt testet ut.

Grundig testing

– Vi har jobbet med å teste, evaluere og hente tilbakemeldinger på alt fra materialvalg og møbler til hvordan medarbeiderne våre opplever støy i lokalene. I tillegg har vi tatt i bruk sensorteknologi for å kartlegge hvordan arealene brukes og hvordan arbeidssoner skal utformes og fordeles, sier Vivi-Ann Conradi. Hun er Facility Manager i Sweco Norge, og leder arbeidet med nytt hovedkontor.

– Vi skal ha et hovedkontor som støtter arbeidsprosessene våre. Vi vet ikke hvordan kontoret vil se ut om 10 år, men vi vet hvilken rolle vi ønsker at kontoret skal ha, sier Conradi.

Attraktive omgivelser

Administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar ser en klar trend hvor store næringslivsaktører søker til urbane Grønland.

– Det er nå en tydelig trend at de store selskapene ønsker seg til urbane omgivelser og Grønland er nå et av de meste populære områdene i Oslo. Den målrettede satsingen som er gjort på Tøyen og Grønland gjør at området er veldig attraktivt for bedrifter som ønsker nærhet til en pulserende by, bærekraft og gode kollektivløsninger, sier Christian Ringnes i Eiendomsspar.

Urtekvartalet ligger noen få minutters gange fra Oslo S. Prosjektet har et totalt areal på 45.000 kvadratmeter og består av tre bygg som gir både kontorarbeidsplasser og studieplasser. Sommeren 2019 ble det klart at Høyskolen Kristiania skulle utvide campusen langs Akerselva. De inngikk derfor en leieavtale med Eiendomsspar for 10.000 kvadratmeter, og bare noen måneder senere ble leieavtalen utvidet med 50 prosent.

Sweco flytter inn i det nye bygget Veksthuset, som er tegnet av A-lab, høsten 2024. Bygget får et samlet areal på 24.000 kvadratmeter og vil ifølge Eiendomsspar være Urtekvartalets hjerte. Vårt kontor vil påvirke våre naboer. Det tar vi på alvor.

Et tverrfaglig samarbeid

Vi har involvert arkitekter og ingeniørarkitekter, samt eksperter innen teknologi, elektro og de andre byggfagene rundt tegnebordet helt fra begynnelsen av prosessen, for å kunne skape et så bærekraftig kontorbygg som mulig.