Signerte rammeavtale med Statens vegvesen

/siteassets/nyheter/2021-mars-og-april/statens-vegvesen-770.png

Signerte rammeavtale med Statens vegvesen

26 mars 2021
Sweco er en av syv tilbydere som har signert rammeavtale med Statens vegvesen. Avtalen omhandler i hovedsak rådgivnings- og prosjekteringstjenester i forbindelse med små og mellomstore samferdselsprosjekter i hele landet

Det er Sweco, Norconsult, Asplan Viak, Multiconsult, Rambøll og EFLA som har vunnet rammeavtalen. Avtalen har en varighet på 2 år + 1 + 1 år.

Formålet med rammeavtalen er at leverandørene skal bistå Statens vegvesen med prosjekter de selv ikke har kapasitet til å utføre, eksempelvis rådgivertjenester og prosjekteringstjenester i forbindelse med forprosjekter, reguleringsplan med teknisk detaljplan, byggeplan med konkurransegrunnlag og oppfølging i byggefase.

– Vi ser frem til å ta fatt på utfordrende og spennende oppgaver på tvers av Norge. Den nasjonale rammeavtalen vil erstatte tidligere tverrfaglige rammeavtaler, og vi forventer at det vil komme flere prosjekter i de ulike regionene. At vi er en av de syv tilbyderne er en bekreftelse på at vi har kompetansen som kreves, sier Trine Ruud Gjerde, leder for enhet for store samferdselsoppdrag i Sweco.

Avtalen har en anslått årlig verdi på 100 – 220 MNOK, med et totalt anslått volum på 400 – 880 MNOK avhengig av offentlige bevilgninger og kapasitet hos Statens vegvesen. Totalt 13 tilbydere leverte tilbud i konkurransen. Denne rammeavtalen erstatter dagens regionale rammeavtaler på rådgivertjenester, når disse utløper.

Trine Ruud
Gjerde
Regionleder Store Samferdselsprosjekter
+4747703630
Fraq r-cbfg