Se opp!

/siteassets/nyheter/2021-mai/lervigkvartalet-sweco.no-studio-hoh-as-og-bark-arkitekter-as.png

Se opp!

30 april 2021
Kampen om arealet tilspisser seg i byene, men det trenger ikke å gå på bekostning av gode uteareal. I Lervigkvartalet i Stavanger skal både elever og barnehagebarn få uteområder på taket.

Lervigkvartalet befinner seg i bydelen Stavanger Øst. Bydelen ble utviklet med tanke på unge i etableringsfasen, og det er derfor tett mellom småbarnsfamiliene her. Mellom 2023 og 2024 får innbyggerne tilgang på en ny barnehage, ny barneskole, en flerbrukshall, dagligvarebutikk, kontorer og andre bydelsfunksjoner.

– I dag er det for få skole- og barnehageplasser her, så det er ingen tvil om at dette er etterlengtet. Målet er at kvartalet skal bli en god møteplass for menneskene som bor i bydelen, med aktiviteter på dag- og kveldstid, sier landskapsarkitekt i Sweco Guro Grimnes, som jobber med både planlegging og prosjektering av utearealene på området.

Må tenke kreativt om plass

I likhet med andre bynære områder er det trangt om plassen i Lervigkvartalet. Til sammen utgjør området 23,5 dekar, og fra tidligere finnes det både et sykehjem og et vernet bygg på tomten. For å sikre at de nye uteområdene i bydelen blir gode, skal de flyttes opp – opp på taket av både skolebygget og barnehagen.

Det stilles strenge arealkrav til uterom i tilknytning til skoler og barnehager, men her er det begrenset med plass. Derfor skal uteområdene plasseres på taket av skolebygget, sier Guro.

Men selv om skolen og barnehagens uteareal flyttes opp, vil man ikke nødvendigvis merke at man står på taket. 

– Her utnytter vi terrenget og utearealene på tak ligger på samme nivå som gaten på vestsiden. Fra øst kan man nå taket via et parkdrag, og derfor vil du ikke få følelsen av at du går opp på taket, forteller landskapsarkitekten.

En urban jungel

Flere veier til taket skal være universelt utformet, slik at det nye uteområdet er tilgjengelig for alle.

– For oss er det viktig å skape et område hvor folk ønsker å oppholde seg. Uterom på tak er ofte gjenstand for kritikk, men vi skal sørge for at forholdene her blir gode. Vi vil ha fokus på å lage et område som er godt å oppholde seg i, uavhengig om det regner, blåser, snør eller om solen skinner, sier hun.

I den nye skolegården skal det plantes frukttrær, plasseres benker og lekeapparater.  For å dempe støy fra Haugesundsgata skal det bygges en støyvoll, denne skal forkles som en grønn vegg – og beplantningen skal fungere som overvannshåndtering.

– Her vil det meste ha flere funksjoner, for eksempel vil den grønne støyvollen også benyttes som en universellutformet rampe til den øvre skolegården, mens andre deler av rampen brukes til å skape et spennende lekemiljø. Kontorbygget i skolegården vil heves en etasje over bakken, slik at man får et overbygget areal for lek. Vi ser også på kreative løsninger for å sikre at skolegården vil være et attraktivt lekeområde også i helgene og på kveldstid, sier Guro

Det skal også bygges en bro fra sykehjemmet som leder over til en sansehage i skolegården.

– Det planlegges en sansehage som tilrettelegges for både elevene og de eldre. Denne broen skal gjøre det lettere for sykehjemsbeboerne å ta i bruk det nye grøntarealet, sier hun. 

Det nye grøntområdet skal altså tilpasses både samfunnets yngste og eldste, og Guro gleder seg til å se området ta form.

–Det gjenstår enda en del prosjektering, men nå er de første spadetakene tatt og endringene begynner å skje. Det er ingen tvil om at jeg gleder meg til å ta i bruk det nye området, avslutter hun.

Sweco har levert følgende fag i prosjektet: plan, VVS, bygg, elektro, brann og VA. 

 

Illustrasjoner: Studio HOH AS og Bark Arkitekter AS