Møllekvartalet – fra betong i naken prakt til Sandnes´ Plaza

/siteassets/nyheter/2021-mai/mollekvartalet_hage.jpg

Møllekvartalet – fra betong i naken prakt til Sandnes´ Plaza

3 mai 2021
Med bygging av Møllekvartalet får Sandnes sitt første høydehus – like høyt som det vil stikke dypt.

Midt i Sandnes sentrum er man nå i full gang med bygging av Møllekvartalet – et nytt område som skal bli til 139 flunkende nye leiligheter og 5000 kvm næringsareal. Boligkvartalet som er oppkalt etter en gammel mølle som tidligere stod på tomten, vil bestå av Møllegård 1 og 2, samt Mølletårnet.

Prosjektet bygges i 4-5 trinn, og byggetrinn 1 omfatter deler av parkeringskjeller og næringsareal, Mølletårnet og Møllegård 1. Sweco er involvert i alle byggene og oppdragsgiver er SV Betong.

Sweco har også hatt ansvar for prosjektering av vei, vann og avløp i prosjektet.

Prosjekteringen begynte sommeren 2019, mens byggingen ble igangsatt våren 2020.

– Prosjektet har gått veldig bra så langt. Samarbeidet har vært bra og vi har klart å holde fremdriftsplan og serve oppdragsgiver med de utfordringene som har dukket opp underveis, i tillegg til å samarbeide med arkitekt for å finne de beste løsningene. Ofte kan det være utfordrende å være konstruksjonsrådgivere, for selv om vår viktigste oppgave er å få byggverk til å stå skal man fortsatt realisere byggets funksjoner og arkitektens visjoner. Her har vi fått det til ganske bra, sier Fredrik Holmeset, prosjektleder for konstruksjonsteknikk i Sweco.

Det er ikke alltid enkelt å finne den gyllne balansen i samarbeid, men SV Betong er enige i at det har fungert fint.

– Samarbeidet med Sweco har hatt kort responstid og løst de oppgavene vi har stått overfor underveis i byggetiden. Personell som har deltatt i organisasjonen har vært kreative og løsningsorienterte, noe som gjenspeiles på tvers av prosjektering med andre faggrupper så vel som utførende fag. Sweco har vært en god bidragsyter i prosjektet, løst de oppgavene vi har hatt behov for å løse og vært tilstede underveis i prosjekteringen. Den tyngden Sweco har er nødvendig for å få til et så komplekst bygg.  Vi takker Sweco for samarbeidet så langt i prosjektet, sier Stig Olav Håra, prosjektleder for SV Betong AS, totalentreprenør i prosjektet.

Betong i naken prakt

Mølletårnet vil med sine 16 etasjer bli byens første høyhus. Å bygge i høyden i Sandnes har vært en spennende og utfordrende jobb for byggingeniørene. Grunnforholdene der kvartalet bygges består stort sett av elveavsetning og utfylt masse, som krever sitt ved fundamentering av høye bygg. Å bygge i tettbebygde strøk er heller ikke uproblematisk.  

I prosjekteringen ble det blant annet gjort analyser for potensielle jordskjelv og for hvordan vinden ville påvirke bygget – og hvordan bygget ville påvirke vinden i området rundt. Løsningen ble å borre 75 stålrør på ca. 50 meter ned i fjellet under tomten. Høyhuset står på et vis på stylter under bakken.

– På grunn av byggets enorme vekt og faren for setninger, var dette vurdert som beste løsning. Å bore ned stålrør er også en av de mer skånsomme metodene for fundamentering – spesielt for nabobebyggelsen, forklarer Fredrik.

Resultatet blir et bygg som nesten stikker like dypt som det rager høyt.

– Det viktigste arbeidet for vår del er nå unnagjort, det bærende skjelettet er bygd. De begynte med å støpe heissjakten. Det var et interessant skue, da den stod der i sin nakne prakt uten fasade og vinduer og man kunne se rett inn i hjertet av bygget. Rett inn på det som betyr noe. Det er artig å følge med på byggingen av høyhuset, og det er umulig å ikke få øye på det, sier han.

Nå er råbygget og det meste av konstruksjonsarbeidet ferdig, og man er i gang med fasade og innvendig utrusting.

– Det er et veldig flott prosjekt og det er fantastisk hva de får til. Bygget blir jo veldig høyt i forhold til resten, og det er stas å få være med på et prosjekt som blir så synlig i bybildet, sier Fredrik.


Illustrasjoner: Bate 

Foto: Nicki Twang