Feirer 100 år med samfunnsbygging

/siteassets/nyheter/2021-mars-og-april/sweco-100-ar-lansering.png

Feirer 100 år med samfunnsbygging

15 april 2021
Ingeniører spiller en viktig rolle i den norske samfunnsbyggingen. Dette marker Sweco Norge med sitt 100-årsjubileum.

I dag går startskuddet for Swecos 100-årsfeiring, og adm. direktør i Sweco Norge, Grete Aspelund, forteller at selskapet skal bruke året til å vise både fortidens og fremtidens ingeniørkunst.

– Å fylle 100 år som selskap er ikke alle forunt, og derfor er det naturlig at vi benytter anledningen til å se tilbake på vår historie og noe av den ingeniørkunsten som har bidratt til å forme Norge. Samtidig ser vi fremover, for det ingen tvil om at det er fint å kunne fylle 100 år og ha fremtiden for sine føtter, sier Aspelund.

Her kan du lese mer om noen av prosjektene vi har jobbet med de siste 100 årene. 

Viderefører arven

Sweco-sjefen påpeker at det kan trekkes paralleller fra oppstarten av Grøners byggtekniske konsulentselskap til det som i dag er Sweco Norge.

– Vannkraften la livsgrunnlaget for vår virksomhet, og den samme vannkraften vil være avgjørende når vi, sammen, skal nå klimamålene våre.  Store endringer har funnet sted siden 1921, vi går ikke lenger i hvite frakker og bruker regnestav, digitaliseringen har effektivisert store deler av arbeidet vårt, kjønnsbalansen blir stadig jevnere og prosjektene mer komplekse. Til tross for disse endringene, er målet med arbeidet vårt det samme; nemlig å sikre at landets innbyggere har tilgang til rent drikkevann, strøm, trygg og effektiv infrastruktur, bærekraftige bygg og en fremtidsrettet industri, alt i samarbeid med våre kunder.

Selv om noe er likt, har mye skjedd på 100 år. Nå håper Aspelund at kampanjen og feiringen kan bidra til å skape stolthet i bygg- og anleggsbransjen.

– Uten innsatsen til norske ingeniører, er det mye som hadde sett annerledes ut. Jeg syns det er på tide at ingeniørene og rådgiverne får lov til å spille hovedrollen, og håper at jubileumsåret kan bidra til å rette søkelyset mot den fantastiske jobben som legges ned hver eneste dag.