Delt fart i fremtidens by

/siteassets/nyheter/2021-mars-og-april/urban-insight-delt-fart-illustrasjon-header.jpg

Delt fart i fremtidens by

28 april 2021
– Skal byene våre bli sunnere, grønnere, mer produktive og mindre forurenset, kan tanken om delt fart være en viktig del av løsningen, skriver urban designer Lars Jørgensen i ny rapport.

 

I Urban Insight-rapporten «Wich way now? Healthy options for our streets and cities – Sharing speed, street space and liveable futures» undersøker urbandesigner Lars Jørgensen fra Sweco Norge og transportplanlegger David Lindelöw fra Sweco Sverige hvordan delt fart kan bidra til å få flere til å ta bena fatt eller velge sykkelen når de skal transportere seg.

– Skal vi få mer inkluderende byer, må vi dele på farten. Dette betyr at vi må planlegge mobilitet på en mer menneskelig måte, altså på en måte som samsvarer med farten vi selv kan lage. Om vi klarer dette, vil sykling og gange bli mer attraktive valg – fordi du ikke taper tid på å velge dem.

Dersom sykling og gange blir mer tilgjengelige valg for flere, vil det ha en positiv effekt på vår fysiske og psykiske helse, samtidig som det også vil redusere utslipp forbundet med bilkjøring.

–  En positiv ringvirkning av dette er at vi det blir rom for flere sosiale møter i byene og at vi får en sterkere tilhørighet til områdene vi transporterer oss gjennom, og det er ingen tvil om at mer bevegelse og flere sosiale møteplasser er bra for folkehelsen, sier Lars.

Nytt syn på byen post pandemi

Til tross for at pandemien har ført flere ut av Oslo i år, er det estimert at om lag 70 prosent av verdens befolkning vil bo i byer innen 2050. I dag er dårlig luftkvalitet, støy og inaktivitet faktorer som fører til helseplager, og i verstefall død, på tvers av Europa. Skal vi skape byer som er sunnere, grønnere, mindre forurenset og mer produktive, må vi tenke nytt om planleggingen.

– Fremover må vi se på byer som helsefremmende, og delt fart vil være et viktig virkemiddel her, sier David.

Rapporten undersøker også 15-minutters byen, en ide som baserer seg på tanken om at alle innbyggere bør kunne nå sine daglige gjøremål innenfor en 15-minutters radius.

"Which way now? Healthy options for our streets and cities – Sharing speed, street space and liveable futures" er den første Urban Insight-rapporten i 2021. I år skal vi undersøke temaet “Urban Health and Well-Being”, og eksperter fra hele Europa deler kunnskap om hvordan vi kan planlegge byer som er gode for både  folkehelsen og for klima.