Vant konkurransen om nye Førde videregående skole

/siteassets/nyheter/nyheter-mars-2020/forde-vgs-sweco.no.jpg

Vant konkurransen om nye Førde videregående skole

13 mars 2020
Det var konseptet ‘Delta’ som stakk av med seieren i konkurransen om å utvide og rehabilitere Førde videregående skole.

Prosjektet er en totalentreprise, og planlagt byggestart er i november 2020. Consto er entreprenør og oppdragsgiver, og Sweco og LINK arkitektur skal levere rådgivningstjenester. Prosjektet har en verdi på omlag 525 millioner kroner, og forprosjektet starter i løpet av mars eller april.

– Dette er et prosjekt vi virkelig gleder oss til å ta fatt på. Nå får elevene i Førde, og områdene rundt, en toppmoderne skole, og vi ser frem til å starte arbeidet, sier Erlend Fauske på Swecos Førdekontor.

Skolen skal være ferdigstilt i 2022, og Sweco skal levere rådgivningstjenester innenfor BIM, bygg, brann, akustikk, ventilasjon, vann og avløp, elektro, bygningsfysikk, geoteknikk og energi.

Espen Schreiner, markedssjef i Bergen, er svært fornøyd med oppdraget og understreker at dette prosjektet er viktig for hele regionen.

 – Dette er et bevis på at valg av riktige strategiske samarbeidspartnere gir resultater.

Skal samle kompetanse på ett sted

Den nye videregående skolen skal samle yrkesfag og allmennfaglig studieretning på en felles lokasjon sentralt i Førde.

– Prosjektet omfatter både rehabilitering av den eksisterende skolen med eksisterende bygningsmasse, og etablering av nye bygg. Når skolen er ferdigstilt vil den samle omlag 1000 elever i et nytt og moderne skolebygg, forteller Erlend.

Den nye videregående skolen får solceller på taket og store deler av skolen skal bygges i tre. Skolen skal også huse et tannhelsesenter og en ny idrettshall.

Vant pris & designkonkurranse

Det er Vestland fylkeskommune som er byggherre for det omfattende prosjektet, og de ønsket seg et fleksibelt bygg med fremtidsrettede løsninger og gode rom for samhandling og sambruk. Det vinnende konseptet har fått navnet «Delta», og juryens begrunnelse for valg av konsept går som følger:

«Juryen er imponert over kor kompakt, ledig og elegant anlegget framstår samla sett. Viktige fellesfunksjonar er samla i eit synleg og sentral plassert «hjarte» i skulen. Alle basane ligg med kort avstand og likeverdig tilkomst til hjartet. Det gir anlegget ein tydeleg organisering med framifå logistikk og svært god overordna flyt. Anlegget – nybygg og eksisterande bygg - står fram som "ein samla skule". Nye bygg har kompakte og stramme hovudformer, og er lagt fint inn mot eksisterende bygg. Fasadane i gamle og nye bygg står godt til kvarandre og spelar heilskapleg saman. Ved hovudinngang er fasaden trekt inn i plan 1, noko som gir fin variasjon og overdekte areal ute. Uteopphaldsareala blir eit samanhengjande og samanbindande solrikt forløp av grøne lungar og romslege plassar med god tilknytting til gangvegane frå sentrum.»

Illustrasjon: LINK arkitektur.