Thea og Thomas gikk rett fra skolebenken til å bli sivilingeniører på oppdrag

/siteassets/nyheter/nyheter-novdes-2020/thea-og-thomas-770x380.jpg

Thea og Thomas gikk rett fra skolebenken til å bli sivilingeniører på oppdrag

21 desember 2020
Midt under pandemien gikk Thomas og Thea fra studenter til sivilingeniører på et stort prosjekt i Moss. Allerede andre dag på jobb var de på møte hos oppdragsgiveren, og siden har de hatt ansvar for beregninger, vann og avløp, kundemøter og å drive prosjektet fremover.

Før sommeren leverte Thea Caroline Granhus og Thomas Fugledalen mastergradene sine på NMBU og NTNU. Deretter gikk de rett til Sweco.

På samme tid skulle Ferd Eiendom i gang med et stort prosjekt i Moss. De hadde noen år tidligere kjøpt en gammel industritomt som de ønsket å utvikle til et nytt boligområde med både barnehage og bydelstorg. Kommunen hadde ingen overvannsplan for tomten. Dermed fikk de to nyutdannede, med god hjelp fra en veileder i Sweco, i oppdrag å lage en slik plan. I tillegg skulle de komme med forslag til hvordan tomten skulle utvikles videre.

Stort ansvar

–  Vi var utrolig heldige som fikk være med på dette fra starten av. Allerede på vår andre dag på jobb var vi i kundemøte hos Ferd. Det viser jo at Sweco har tro på oss og det vi kan levere, sier Thea.

–  Det at vi så tidlig fikk være med på et seriøst prosjekt, og fikk se hvordan det var i feltet, var veldig kult. Jeg tror ikke det er vanlig å bare komme rett inn på den måten, tilføyer Thomas.

De nyansatte gikk inn i prosjektet med hundre prosent belastning og jobbet på det i nesten en og en halv måned.

–  Å få den tilliten fra dag en er veldig kult og veldig skummelt. Samtidig som Sweco ga oss tid til å være ny. Det vil si tid til å lete i standarder og spørre erfarne kollegaer. Jeg følte vi fikk tid til å sette oss ordentlig inn i prosjektet. Det var betryggende å ikke ha det tidspresset, sier Thea. 

Utfordrende prosjekt

Utviklingsdirektør i Ferd Eiendom, Knut M. Tolo, sier at de kastet seg rundt da Sweco spurte om de hadde oppdrag til de nyutdannede på VA. 

– Vi ba de se på en overvannsplan som vi ikke hadde fått utført ennå. Det er et utfordrende prosjekt med hensyn til overvann, men vi synes det er spennende å stille opp slik at nyutdannede kan få noe å bryne seg på med en gang de kommer ut i jobb. Med veiledende hjelp fra en senior i Sweco løste de oppdraget på en god måte. Rapporten deres danner grunnlag for videre konseptarbeid for valg av endelig løsning av overvann for prosjektet.

Industritomten er så å si helt flat og består av takflater, parkeringsplasser, og få grønne områder. Dette gjør at overvannet ikke har noe sted å gjøre av seg. Overvannstiltak blir stadig viktigere ettersom vi opplever mer og mer ekstremvær og økende nedbør. Thea og Thomas så hovedsakelig på hvordan de skulle bygge tomta og løse overvannsproblemet i henhold til regelverket. Løsningen vil blant annet føre til mindre fare for oversvømmelser.

– Det er skikkelig krevende å lede vannet vekk på en så flat tomt. Det har også oppstått en del utfordringer siden tomten var næring før, og ikke boliger. Dessuten har det vært overveldende å ha et så stort område på nesten 6,5 hektar og over 900 boliger, sier Thomas.

God veiledning på veien fra nyutdannet til arbeidslivet

Thea og Thomas har fått god veiledning fra Else Marie Skare underveis i prosjektet, som har lang erfaring som VA-ingeniør.

– Else har vært opptatt av å høre våre meninger og ideer, og har lagt mer opp til diskusjon enn at hun skal lære oss. Vi kommer jo rett fra skolebenken, så vi har den nyeste teoretiske tilnærmingen, mens hun har den praktiske erfaringen. Det ble en veldig god kombinasjon, er de to helt enige om.

– Vi har lært noe nytt hver dag. Det har vært veldig givende å kjenne at man er med på å skape noe som har verdi for folk, sier Thomas, –  samtidig som lederne våre har vært veldig opptatt av å skaffe arbeid som vi liker. Allerede etter et par måneder har jeg fått prøve veldig mye forskjellig. De hører på hva vi liker, og prøver å skaffe den type arbeid. Det setter jeg veldig stor pris på.