Sweco vant plan- og designkonkurranse

/siteassets/nyheter/nyheter-mars-2020/sweco-har-vunnet-plan--og-designkonkurranse.png

Sweco vant plan- og designkonkurranse

11 mars 2020
Time kommune i Rogaland har kåret Sweco til vinner av plan- og designkonkurransen som skal utvikle boliggaten Kong Haakons veg i Bryne. – Elegant og gjennomførbart, heter det i juryens begrunnelse.

– Første runde var en prekvalifisering der vi som ett av fire selskaper ble valgt ut til å delta i konkurransen, forteller prosjektleder og landskapsarkitekt Torunn Hognestad.

Gaten ligger som et lavpunkt i et nedbørsfelt. Derfor har overvannsproblematikk vært sentralt i konkurransen. Løsningen er et klimavennlig design som satser på naturens egne metoder.

– Vi foreslår en flomtrase som delvis er åpen, med integrerte lommer og fordrøyning. Løsningen legger til rette for åpne flater hvor vannet kan infiltrere i grunnen og tas opp av vegetasjonen.

En del av noe større

Kommunens visjon er å gjøre gaten trygg for alle, og spesielt myke trafikanter. Swecos arbeidsgruppe har en tilleggsvisjon om at Kong Haakons veg skal bli del av en større helhet gjennom å få en forbindelse både til sentrum og turveiene til Frøylandsvatnet.

- I forslaget vårt kobler vi gaten til en idrettshall, en skole, en park i sentrum, og til friluftsområdet i nærheten. Til sammen blir dette en sirkel. Dette forslaget bygger på eksisterende strukturer, slik at man på en ganske enkel måte lage en rundløype uten at det behøver å bli kostbart, forteller Hognestad.

Senior- junior-samarbeid

Tekniske løsninger når det gjelder klima er en oppgave som må løses av flere, mener Hognestad.

I dette prosjektet har LARK, VEI og VA samarbeidet tett for å finne de gode løsningene, i en prosess der de ulike fagene har påvirket hverandre. Det har de fått mye igjen for.

– Det er det fremtiden handler om: Å knekke samarbeidskoden og jobbe på tvers av fagene. Vi kan ikke sitte og jobbe i hver vår boble, det funker ikke lenger. Dersom vi hadde jobbet for mye separat i starten, ville vi ikke klart å finne de beste løsningene. Dessuten har vi sett effekten av å kombinere seniormedarbeider og unge hoder. Det er noe alle har hatt utbytte av.

Vil oppmuntre morgendagens helter

Prosjektgruppen legger vekt på medvirkning som en viktig del av visjonen, og ønsker å koble vann og barn ved å bruke overvannsutfordringen til læring både gjennom skolen og gjennom medvirkning i prosjektet.

– Det er viktig å involvere brukergrupper for å finne de gode løsningene for området, sier prosjektleder Torunn Hognestad. – Å bli hørt og møtt på ønsker og innspill er med på å gi eierskap og skape engasjement.

Prosjektet legger opp å etablere et arbeidsveksted som kan brukes til å formidle planer, hente innspill og inspirasjon til løsninger, og vil gjerne inkludere barna gjennom kunnskapsportalen Vannkunnskap.

Vinneren får jobben

Å delta i konkurranser som denne, er med på å styrke kompetansen vår. Hognestad sier at det har vært helt avgjørende at hun fikk ledelsen med seg.

– Kirsti Hanebrekke, lederen min, sa: Vi går for det, vi bare kjører på. Det har vært essensielt. – Og at vinneren får oppdraget etterpå, gjør det jo ekstra spennende. Da er det en gevinst i den andre enden.

Fakta

Oppdragsgiver: Time kommune
Sted: Bryne
Kompetanse: LARK, VEI og VA
Periode: 2020-

Prosjektgruppe:
Hannah Øksendal – Landskapsarkitekt, Oslo
Lars Jørgensen – Urban designer, Oslo
Torunn Hognestad – Landskapsarkitekt og prosjektleder
Alexander Achton-Boel – Overvann, Oslo
Christopher Fuglset – VA, Lillestrøm
Erle Kristvik – Overvann og miljø, Ski
Ketil Flagstad – Mobilitet og samfunnsplanlegging, Oslo
Hugo Teixeira – Vegingeniør, Oslo