Sterk start på 2020 før korona

Sterk start på 2020 før korona

15 mai 2020
Sweco opplevde solid fart inn i 2020 før koronakrisen inntraff. Sterk organisk vekst og høyere timepriser er hovedårsakene.

Sweco Norges driftsresultat (EBITA) for første kvartal i 2020 ble 94,8 millioner kroner. Det tilsvarer en margin på 13,7 prosent, og er en forbedring på 22,6 millioner kroner fra samme periode i 2019, hvorav rundt 10 millioner kroner skyldes at påsken i år havnet i andre kvartal.

– Sweco Norge leverer et historisk godt driftsresultat i første kvartal. Januar og februar var preget av fortsatt sterk etterspørsel i våre hovedmarkedsområder, infrastruktur, bygg og fornybar energi. I en bransje som preges av stadig større kompleksitet i prosjektene, og i et svært konkurransepreget marked, er jeg veldig fornøyd med den solide innsatsen til våre 1.700 kolleger, sier adm. direktør Grete Aspelund.

Driftsinntektene for første kvartal ble 694,3 millioner kroner, en betydelig forbedring på 34,7 millioner kroner fra samme periode i 2019. Foruten kalendereffekten av en ekstra arbeidsdag i perioden, skyldes fremgangen i hovedsak sterk organisk vekst, samt en økning i timeprisen.

– Koronakrisen slo inn da det var to uker igjen av første kvartal. Jeg er utrolig imponert over hvordan våre kolleger har tilpasset seg en hverdag på hjemmekontor med digitale samhandlingsverktøy, og i tillegg utviklet nye digitale innovasjoner for å lette kommunikasjonen. Det er lange ledetider på prosjekter i næringen vår, så majoriteten av virksomheten går tilnærmet normalt. Samtidig har andre prosjekter opplevd utsettelser eller stans, sier Aspelund.

Solid kvartal for Sweco Group  

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et resultat (EBITA) for første kvartal på SEK 630 millioner kroner, en forbedring på SEK 99 millioner kroner, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Det tilsvarer en driftsmargin på 11,1 prosent.  Driftsinntektene økte til SEK 5,680 millioner kroner, fra SEK 5,101 millioner samme periode i fjor.