Stabil utvikling i tredje kvartal for Sweco Norge

/siteassets/nyheter/nyheter-juli-2020--urban-insight/grete-aspelund-770-380.jpg

Stabil utvikling i tredje kvartal for Sweco Norge

4 november 2020
Sweco Norge leverer et kvartalsresultat på nivå med fjoråret, og takker kunder og medarbeidere for innsatsen i en ekstraordinær tid. Lønnsomheten for årets ni første måneder er betydelig bedre enn på samme tid i 2019.

Driftsresultatet (EBITA) for tredje kvartal i 2020 ble 45,8 millioner kroner, mot 50,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultatmarginen i tredje kvartal ble 9 prosent, mot 10 prosent for samme periode i 2019.  Driftsinntektene i tredje kvartal var 506,9 millioner kroner, sammenlignet med 507,4 millioner for tredje kvartal i fjor.

– Sweco leverer et resultat for tredje kvartal på nivå med fjoråret, og det er vi godt fornøyd med tatt i betraktning den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i. Kundetilfredsheten er på sitt høyeste nivå, noe som gjenspeiler god kvalitet i prosjektgjennomføringen, sier adm. direktør Grete Aspelund.

Hittil i år leverer Sweco Norge et driftsresultat på 167,3 millioner kroner, mens resultatet for de første ni månedene i 2019 var 138,1 millioner kroner. Driftsmarginen er 9,2 prosent for denne perioden, mot 7,8 prosent i samme periode i 2019.

Driftsinntektene hittil i år er 1.822,9 millioner kroner, mens inntektene for samme periode i 2019 var 1.768,6 millioner kroner.

– Markedssituasjonen er blitt mer krevende. Markedet for private bygg har svekket seg, og som et resultat av koronasituasjonen er det nedgang i de mindre oppdragene for kommuner og fylkeskommuner. Vår prioritet fremover er sikring av ordreboken, slik at vi fortsatt kan bidra med effektive løsninger for bærekraftige byer og samfunn. Jeg sender en stor takk til våre medarbeidere og kunder som har vist en imponerende innsats i en tid preget av stor usikkerhet, sier Aspelund.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et driftsresultat (EBIT) for tredje kvartal på 404 millioner svenske kroner, mot 361 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Resultatet tilsvarer en driftsmargin på 8,9 prosent.  

Driftsinntektene sank til 4.547 millioner svenske kroner, fra 4.623 millioner svenske kroner i tredje kvartal 2019.

For årets første ni måneder endte driftsresultatet på 1.459 millioner svenske kroner, som er en økning fra resultatet på 1.296 millioner for samme periode i 2019. Driftsinntektene økte til 15.716 millioner svenske kroner i perioden, fra 14.938 millioner svenske millioner kroner i 2019.