Med naturen som premissgiver

/siteassets/nyheter/new-folder/skred-sweco.no-stein-i-vegen.jpg

Med naturen som premissgiver

16 januar 2020
Espen Eidsvåg har jobbet med skredfarevurdering i syv år. Det medfører av og til en litt annerledes hverdag.

– Skred er jo et brutalt fenomen som er veldig spennende å jobbe med. Ras og skred skjer brått og uventet. En ting er konsekvensen der og da, men i tillegg den psykologiske faktoren og usikkerheten det skaper, sier Espen.

Mer ute enn de fleste ingeniører

For Espen handler jobben hans om å skape et tryggere samfunn. For folk som bor i skredutsatte områder, kan den jobben Espen og kollegaene hans gjør, være livsviktig. Selv om hverdagen for det meste består av å lese kart, skrive rapporter og følge opp kunder, er han innimellom ute på befaringer der det har gått, eller kanskje kommer til å gå, skred i fremtiden.

– Det hender vi rykker ut, ofte til steder vi ikke har vært på i forkant. Er det et lite eller stort skred? Er det trygt nå? Kommer det mer her? Ofte vet ikke helt hva vi går til.

Det er allerede i mange år blitt gjort et godt kartleggingsarbeid av de mest utsatte kommunene i Norge. Vegvesenet og NVE har god oversikt mange steder. Men det er ikke bestandig man kan forutsi hva som kommer. Det er tross alt naturen vi snakker om.

Sommeren 2016 var Espen på vei fra et oppdrag i Hallingdal, da det plutselig gikk et stort steinras på E16 i Gudvangen. Espen var i nærheten og ble tilkalt for å vurdere om det var fare for nye skred. Steinraset hadde løsnet omtrent 500 meter over veibanen.

– Noen av steinblokkene var på størrelse med en buss, forteller Espen.

 Heldigvis kom ingen til skade.

Kalibrert magefølelse

Ved siden av jobben som geolog i Sweco, er Espen pastor. Ikke en helt vanlig deltidsjobb, kanskje. Men har de to yrkene mer til felles enn man skulle tro? En gang Espen befant seg i en trang vestlandsdal, kom han i prat med en bonde som var skeptisk til hele geologifaget. «Det er to typer folk som jeg ikke har tillit til, som bare spekulerer og synser om ting de ikke har greie på» hadde han sagt. «Og det er geologer og teologer»

Og den gamle bonden hadde et poeng. For uansett hvor mange analyser Espen gjør, vil det alltid gjenstå et element av noe diffust. Noe som ikke er basert på to streker under svaret, men på hva som trolig kommer til å skje. Igjen: Det er tross alt naturen vi har med å gjøre. Espen kaller det en kalibrert magefølelse.

– Det er umulig å vite helt sikkert hvorvidt et fjell kommer til å rase eller ikke. Men kjernen i det vi driver med er likevel å skape et tryggere samfunn. Jeg jobber sammen med mange dyktige folk, og har et godt fagmiljø i ryggen. Vi tar aldri avgjørelser eller snakker med kunder uten at vi har diskutert med minst en kollega først. Det er en forutsetning og en trygghet for at den jobben vi gjør er forsvarlig.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med naturfare.