Kunngjøring: Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid

Kunngjøring: Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid

1 juni 2020
På vegne av tiltakshaver Harstad kommune, følger melding om igangsetting av reguleringsarbeid for detaljregulering av Sørvik barnehage.

Følgende dokumenter følger som vedlegg: