Kunngjøring: varsel om igangsetting av reguleringsarbeid

Kunngjøring: varsel om igangsetting av reguleringsarbeid

2 juni 2020
På vegne av tiltakshaver Harstad kommune, varsles igangsetting av reguleringsarbeid for detaljregulering av kommunalteknisk anlegg og Servicebygg for Norsk folkehjelp – Folkeparken.

Følgende dokumenter følger som vedlegg: