Kunngjøring: Varsel om begrenset høring for detaljreguleringsplan

Kunngjøring: Varsel om begrenset høring for detaljreguleringsplan

29 juni 2020
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 varsles det herved om begrenset høring for detaljreguleringsplan for Fana, Gnr 43, bnr.53 m.fl., Midtunvegen Omsorgsboliger i Bergen kommune.

Vi ber om at ovennevnte endringer blir tatt stilling til for deres respektive ansvarsområder og at merknader sendes til Sweco Norge AS v / Irene Våge Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen.

Tlf: 55 27 50 00, e-post: irene.vaage@sweco.no innen 07.08.2020

Vedlagt ligger:

Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål.