Elektrifiseringsbarometeret: November

/siteassets/nyheter/nyheter-urban-insight-november-2020/elbaro-banner-gronn.jpg

Elektrifiseringsbarometeret: November

22 desember 2020
I november var 56 prosent av alle nysolgte personbiler nullutslippsbiler. Hittil i år har det blitt solgt flere nullutslippsbiler enn fossildrevne personbiler.

– I 2020 har elbilsalget vært over 50 prosent i fem av 11 måneder. I november utgjorde andelen utslippsfrie biler 56 prosent av nybilsalget. Sammenligner man elbilsalget i november 2020 med november 2019, ser man at elbilsalget har økt med 90 prosent, sier elektrifiseringsekspert Eirik Hordnes.

Så langt i 2020 utgjør nullutslippsbiler 52,2 prosent av nybilsalget.

– Bergen var byen med størst nullutslippsandel i november, og hele 71 prosent av nybilsalget var nullutslippsbiler. Dersom man også inkluderer pluggbare hybridbiler, utgjør andelen ladbare kjøretøy 88 prosent. I 2020 har Bergen hatt høyest elbilandel i åtte av 11 måneder år, forteller Hordnes.

I november var elbilandelen 59 prosent i Kristiansand, og de to byene troner øverst på nullutslippstoppen i november.

Under kan du se utviklingen fra januar 2020 til november 2020.

Elektrifisering av den norske bussparken

Elbussene fortsetter å rulle ut i flere norske byer, og i november var 31 prosent av alle nye busser utslippsfrie.

– I oktober var 69 prosent av bussene utslippsfrie, og dette var en økning på 2100 prosent sammenlignet med oktober i 2019. I november er andelen noe lavere, men en nullutslippsandel på 31 prosent er den tredje høyeste andelen, noensinne, sier han.

I realiteten betyr dette at 22 av 50 nye busser var nullutslipp i november. Samtlige av de utslippsfrie bussene ble kjøpt i Oslo kommune.

– I 2020 har det i snitt blitt solgt 21,5 nullutslippsbusser per måned, og det er en stor økning fra 2019, hvor månedssnittet lå på 13 busser per måned.

Flere utslippsfrie vare- og lastebiler

Hittil i år er det solgt 16 nullutslippslastebiler. Fra 2016 og frem til 2019 ble det solgt 13 utslippsfrie lastebiler i Norge. Hittil i år er 0,28 prosent av alle lastebilene utslippsfrie.

– Den utviklingen vi ser i el-lastebilmarkedet i dag, tilsvarer utviklingen som preget elbilsalget for personbiler i 2010. For ti år siden utgjorde den utslippsfrie andelen av personbiler 0.28 prosent, mens andelen økte til 1,5 prosent året etter, kanskje vil det samme gjelde for utslippsfrie lastebiler, sier Hordnes.

I november utgjorde utslippsfrie varebiler 14 prosent av varebilsalget i november, og det er den høyeste andelen noensinne.

– Dette er en økning på 49 prosent siden oktober og en 133 prosent økning dersom man sammenligner med samme måned i fjor. Det er Oslo og Trondheim som har den høyeste andelen nullutslippsvarebiler, med henholdsvis 31,4 prosent og 30,8 prosent.

Du kan se en detaljert oversikt over utviklingen her.

 

 

Eirik
Hordnes
Energirådgiver, Bergen
+4745206653
Fraq r-cbfg