ELEKTRIFISERINGSBAROMETERET: JUNI

/siteassets/nyheter/nyheter-september-og-oktober-2020/elbaro-original.jpg

ELEKTRIFISERINGSBAROMETERET: JUNI

21 september 2020
Salget av nullutslippsbiler i juni stiger sammenlignet med mai, men er betydelig redusert siden juni i fjor. I Trondheim er det elektrisk buss-boom.

– Andelen solgte personbiler med nullutslipp steg med 46 prosent fra mai til juni i år, men salget er 32 prosent lavere enn i juni i fjor. Hittil i år står nullutslippsbiler for 48,1 prosent av nybilsalget. Av de store byene er det Stavanger som har størst samlet nullutslippsandel med 58 prosent, og dersom vi inkluderer pluggbare hybridbiler er andelen 77 prosent, sier elektrifiseringsekspert Eirik Hordnes.

Salget omfatter også 14 hydrogendrevne personbiler, som er en økning fra null i mai.

– Dette er det høyeste antallet solgte hydrogenbiler på en måned, siden desember 2017. I Midt-Norge ble det solgt 13 hydrogenbiler i juni, og dette kan skyldes at ansatte i Asko Midt-Norge har tilgang til rimelig hydrogenfylling på arbeidsplassen, sier elektrifiseringseksperten.

Her ser du hvordan salget av utslippsfrie kjøretøy fordelte seg i mai og juni.

Her er en oversikt over nybilsalget for personbiler fordelt på drivstoff i juni.

Elektrisk buss-boom i Trondheim

Antall utslippsfrie busser fortsetter å øke. 60 av 329 solgte busser i juni (15 prosent) var elektriske. Det er en økning på 161 prosent fra mai og 107 prosent fra juni 2020. Hittil i år er andelen nye nullutslippsbusser 13 prosent, mens den var 7 prosent i fjor.

– Det er i Trøndelag vi ser den største økningen. Her var 20 av 26 nye busser helelektriske. I det som tidligere het Aust-Agder, var alle de tre nye bussene utslippsfrie. I Oslo kom det 35 nye elektriske busser i juni, men det ble kjøpt 282 fossilbusser, forteller Eirik.

Flest el-varebiler i Bergen
Det ble ikke solgt noen elektriske lastebiler i juni. Det er hittil i år solgt fem nullutslippslastebiler i Norge, mot tre i hele 2019.

– Når det gjelder varebiler har Bergen høyest andel av nullutslippskjøretøy av de største byene. Her er 17 prosent av de nye varebilene elektriske, mens Oslo har er andel på 13 prosent.

Totalt ble det solgt 5253 helelektriske kjøretøy i Norge i juni 2020, opp fra 3553 i mai, fordelt på 5027 personbiler, 166 varebiler og 60 busser. Det gir en samlet nullutslippsandel på 35 prosent.

Her kan du se en detaljert beskrivelse av utviklingen.