Elektrifiseringsbarometeret: August

/siteassets/nyheter/nyheter-september-og-oktober-2020/elbaro-original.jpg

Elektrifiseringsbarometeret: August

23 oktober 2020
Her får du oversikt over hvordan elektrifiseringen av den norske transportsektoren gikk i august.

I august var 73 % av alle nye busser tidligere Akershus helelektriske. Ser man på tallene for hele Norge er 15 % av alle nye busser elektriske. 

I personbilkategorien personbiler sank nybilsalget med 11 % sammenlignet med samme måned i fjor.  

– Til tross for dette, økte elbilsalget med 21 % sammenlignet med august 2019. Denne måneden var 53% av alle nye personbiler nullutslipp, og hittil i år er 48,4 % av alle nye personbiler nullutslippsbiler,sier elektrifiseringsekspert Eirik Hordnes. 

I august ble det ikke solgt noen hydrogendrevne kjøretøy. Oslo og tidligere Hordaland er fylkene hvor flest nye kjøretøy er elektriske. 

Under ser du en oversikt over hvordan nybilsalget av privatbiler fordelte seg på utslippskategori. 

I august 2020 ble det solgt 5 821 helelektriske kjøretøy i Norge, dette inkluderer: personbiler, busser, lastebiler og varebiler. Dette fordelte seg på 5 704 personbiler (10 820 personbiler totalt), 109 varebiler (3015 varebiler totalt), 8 busser (63 busser totalt) og 0 lastebiler (av 446 tyngre kjøretøy totalt). 

Ny rapport om effektiv elbil-politikk 

– Elbilpolitikken har lenge blitt omtalt som ineffektiv og svært kostbartsier Eirik. 

I en rapport fra DNV-GL kommer det frem at dette ikke stemmer, dersom man ser utviklingen i et globalt perspektiv. Forskingsleder Sverre Alvik, ved DNV-GL, viser til at det store elbilsalget i Norge har bidratt til å senke batteriprisene globalt.   

– Deres beregninger viser at de totale globale CO2-utslippene ville vært nær 400 millioner tonn mer i perioden 2010-2050 om det ikke hadde vært for den norske elbilpolitikken. I praksis har den norske politikken ført til at vi har redusert kostnadene knyttet til å kutte utslipp, heller enn å øke dem. Antagelsene var at elbilpolitikken ville koste oss 1500,- kroner per tonn vi kuttet, men i realiteten koster det 250 kroner per tonn. Dette svekker holdbarheten i argumentet om at elbilpolitikken er ineffektiv og kostbar, da det tross alt er det globale bildet som betyr noe avslutter Eirik. 

Vil du vite mer om utviklingen? Her finner du en detaljert oversikt for august 2020. 

 

Eirik
Hordnes
Energirådgiver, Bergen
+4745206653
Fraq r-cbfg