Drar på befaring fra kjøkkenbordet

/siteassets/nyheter/nyheter-mai-2020/digital-befaring-bybanen-sweco.no.jpg

Drar på befaring fra kjøkkenbordet

20 mai 2020
– Koronasituasjonen har tvunget frem flere endringer, og jeg er sikker på at denne krisen vil endre måten vi jobber på i fremtiden, sier Trond Vindenes, seniorrådgiver i Sweco.

Vindenes er entrepriseansvarlig for D15 Entreprisen i Bybaneprosjektet, og akkurat nå er han på vei til en befaring. På befaringen deltar representanter fra oppdragsgiver; Bybanen Utbygging, entreprenøren og fageksperter fra hele landet. Vanligvis møtes de på byggeplass, men nå skjer befaringen digitalt.

– Koronasituasjonen har snudd opp ned på arbeidshverdagen. Nå må vi samarbeide fra hvert vårt hjemmekontor, og det har ført til at digitale løsninger tvinger seg frem, forteller han.

Begrensninger ble til muligheter

Som følger av pandemien har strenge smittevernregler og reiseforbud preget hele Norge. Dette har også fått konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen. Plutselig kunne ikke byggherre, rådgivere og entreprenør samles på samme sted, og det ble vanskelig for fageksperter i Trondheim å komme til byggeplass i Bergen.

– Våre rådgivere sitter spredt over hele landet, og det er klart det kunne skapt utfordringer at de ikke kunne gjennomføre fysiske befaringer. Heldigvis er det mye som kan løses ved hjelp av en Ipad, sier seniorrådgiveren.

Han trekker frem at de fleste entreprenører, byggherrer og rådgivere er vant til å samarbeide digitalt i ICE-møter, men nå drar de også på befaring gjennom dataskjermen.

– Alt man trenger for å gjennomføre en digital befaring er en Ipad, nettilgang og en samarbeidsplattform. Personen som gjennomfører befaringen bruker nettbrettet til å filme det som skal undersøkes, og deler skjerm med de som deltar i møtet.

Deltakerne får oversikt over området, diskuterer grensesnitt og får innsikt i fremdriften. Akkurat som om de var der selv.

– Digitale befaringer har vist seg å fungere veldig bra. Beslutningstakere ser hvordan situasjonen er på byggeplass og tar beslutninger forløpende, og det er viktig for å sikre fremdrift, påpeker Vindenes.

Bedre kommunikasjon

Til nå har Trond og prosjektgruppen tatt i bruk ulike verktøy for å se hva som fungerer best. Et av verktøyene de har testet i forbindelse med Bybaneprosjektet er Trimble Site Vision.

– Verktøyet har et innebygget kamera og er også koblet til modell. Dette gjør det mulig å plassere modellen over det man filmer, slik at man kan se hvordan modellen passer inn i omgivelsene. Verktøyet er også koblet til en GPS som plasserer modellen der den skal være, denne GPSen er veldig nøyaktig, sier Trond.  

Arild Tveit, prosjekteringsleder for Bybanens fjerde byggetrinn, har deltatt på noen av de digitale befaringene, og understreker at verktøyet gir verdifull innsikt.

– I de digitale befaringene ser vi hvordan konstruksjonen faktisk vil passe inn i den virkelige verden, og dette gir en god forståelse for hvordan det endelige resultatet vil bli, sier Arild Tveit prosjekteringsleder for Bybanens fjerde byggetrinn.

Den realistiske fremstillingen gir både byggherre og prosjekterende muligheten til å gjøre endringer underveis.

– Ved å se modellen opp mot virkeligheten får man en unik mulighet til å avdekke muligheter og utfordringer. Kanskje blir omfanget av konstruksjonen større enn forventet, og kanskje krasjer plasseringen med uforutsette forhold i bakken som for eksempel en uregistrert kabel, eller en midlertidig trafikkavvikling. Man ser raskt hva som er realistisk og hva som ikke er det, og beslutningstakerne kan ta avgjørelser fra hjemmekontoret, sier Vindenes.

Fremskynder digitaliseringen

Nå er seniorrådgiveren sikker på at koronasituasjonen vil føre til en hurtigere digitalisering av bransjen.

­– Nå har endringer tvunget seg frem, og jeg er sikker på at mange av dem blir værende. For 10-15 år siden var det maskinstyring vi måtte jobbe for å presse gjennom, i dag er det ingen som stiller spørsmål ved det. Nå har vi sett hvordan digitaliseringen bidrar til effektivisering av arbeidsprosesser, og jeg tror dette vil fremskynde digitaliseringen av bransjen, avslutter han