Dam Finnflot tildelt Damkrona 2019

/siteassets/nyheter/new-folder/dam-finnflot-sweco-no.jpg

Dam Finnflot tildelt Damkrona 2019

6 februar 2020
Det var rekordmange nominasjoner til årets Damkrona, men til slutt var det Dam Finnflot i Sauda som stakk av med Den Norske Damkomiteens hederspris.

Sweco vant prisen sammen med kraftselskapet Saudefaldene som eier dammen og Brødrene Selvik som var utførende entreprenør.

–  Vi er svært fornøyd med å ha mottatt prisen. Vi ser på prisen som en tydelig tilbakemelding på godt utført arbeid til oss som byggherre, vår konsulent Sweco, samarbeidsrelasjoner i NVE og ikke minst til de utførende entreprenørene, sier direktør i Saudefaldene, Svein Ilstad.

– Det har vært et spennende prosjekt å jobbe med, og det er klart at det er en anerkjennelse å motta en slik utmerkelse, sier Swecos Trond Lyngstad.

Dam Finnflot ble opprinnelig oppført mellom 1919 og 1921, og behovet for rehabilitering var pressende.

– Den eksisterende damkonstruksjonen tilfredsstilte ikke dagens forskrift, spesielt med tanke på stabilitetskrav. I tillegg befinner dammen seg i et værhardt område, noe som har ført til slitasje på betongen, forteller Swecos prosjektleder Jørgen P. Erichsen.

Damkrona er etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Det er tredje år på rad at et av Swecos damprosjekter får utmerkelsen.

Fikk innovativ løsning godkjent av NVE

Dammen befinner seg i konsekvensklasse 2 og er en platedam i betong. For å øke dammens stabilitet har frontplaten blitt forsterket og pilarene har blitt omstøpt.

– Dammen har blitt sterkere uten at man ser det. Vi har lagt den nye damplaten utenpå den eksisterende, for å øke stabiliteten. I tillegg er dammen hevet, slik at den nå er tilpasset nye og større flomverdier, sier Erichsen.

En viktig del av arbeidet bestod av å forsterke de eksisterende pilarene på dammen, slik at en potensiell forskyvning av dammen ble forhindret.

– I samråd med vassdragsteknisk ansvarlig hos Saudefaldene utarbeidet vi en egen løsning for forsterking av dammen. Denne platedammen forsterkes nedenfra, og dette er nytt innen norsk dambygging. Sammen utarbeidet vi en ny beregningsmetode som NVE godkjente, forklarer Lyngstad.

– Her ble det kjerneboret groper i fjellet langs dammens pilarer slik at det kunne etableres fjellbolter i gropene. Disse fjellboltene ble igjen koblet til armeringen rundt pilarene slik at forankringen ble styrket. Under omstøpningen av pilarene ble gropene fylt med betong, og dette førte til at løsningen ble en integrert del av dammen, utdyper Erichsen.

I juryens begrunnelse kom det frem at anlegget utmerket seg ved bruk av nye, tekniske løsninger, og Erichsen understreker at et godt samarbeid med Saudefaldene var avgjørende for å komme frem til denne løsningen.

– De er både innovative og kreative, og åpne for utradisjonelle løsninger. Vi har hatt en god dialog fra start til slutt, og det er denne type samarbeid som driver fagområdet vårt videre. Jeg vil også rose entreprenørene for jobben de gjorde under støpningen. På eget initiativ utviklet de en prefabrikert stagløs forskaling som ble brukt som plattform under støpningen. Dette har gitt dammen et renere visuelt uttrykk, uten hull fra forskalingen. 

Oppdraget startet i 2014 og Sweco har levert tjenester innenfor dam, landskap, flomberegninger og mekanisk.

Foto av dammen: Saudefaldene