Byene våre: Artsmangfoldets ørken eller oase?

/siteassets/nyheter/nyheter-september-og-oktober-2020/urban-insigt-4-770.jpg

Byene våre: Artsmangfoldets ørken eller oase?

14 oktober 2020
Nylig konkluderte FNs generalsekretær António Guterres med at vi må ta vare på det biologiske mangfoldet, dersom vi skal bremse klimaendringer og forhindre pandemier. I en ny rapport viser Sweco hvordan våre byer kan bli en del av løsningen.

70 prosent av verdens ville dyr, fugler og fisk har forsvunnet siden 1970, ifølge WWF-rapporten «Living Planet Report» fra 2020. Samtidig viser FN-rapporten Global Biodiversity Outlook (GBO) at ingen av klimamålene som ble satt i 2010 for å begrense skade på naturen, er fullstendig nådd.

Til tross for disse dystre utsiktene, finnes det løsninger. I den siste Urban Insight-rapporten viser våre eksperter deg hvordan man kan ta i bruk ulike løsninger for å bevare og utvide det biologiske mangfoldet i urbane strøk. Disse løsningene krever at vi endrer kurs, men det er avgjørende for at vi skal klare å snu den negative trenden på den biologiske mangfoldskurven.

­– Ved å koble sammen arealplanlegging, infrastruktur, arkitektur og bygninger, kan vi maksimere potensialet for å finne gode løsninger for økosystemet i byene, og på den måten kan vi ivareta både artsmangfold og deres beste, sier Tarja Ojala, en av økologene som står bak rapporten.

Hun peker på at virkningene av denne type tiltak kan være svært kraftfulle.

–  Ved å plante trær på riktig måte rundt bygninger, vil man kunne redusere bruken av klimaanlegg med 30 prosent, noe som igjen vil redusere energiforbruket med mellom 20 og 50 prosent, fortsetter Ojala.

Byplanleggere bør inkludere det lokale artsmangfoldet av trær, busker, vann, elver, bekker, parker og hager som en naturlig del av bylandskapet, som et ledd i å ivareta både menneskene og naturen. Beplantede områder gir dyr et pusterom og muligheter for reproduksjon. I tillegg er vegetasjon lyddempende, gir skygge og reduserer effekten av hetebølger og forebygger klimaendringer.

Les hele rapporten her.

Visste du forresten at vi har en egen Urban Insight-podkast? I den kan du høre hvordan klimaendringene påvirker byene våre, og hvilke løsninger vi kan iverksette for å redusere effekten av dem. Du kan høre den der du vanligvis lytter til podkast, eller her.