Sweco stiller seg bak grønne innkjøp

/siteassets/nyheter/nyheter-novdes-2020/smith-kayleigh770x380.jpg

Sweco stiller seg bak grønne innkjøp

16 desember 2020
Ved å signere veilederen for grønne innkjøp stiller Sweco seg bak de 10 prinsippene for grønt innkjøpsvett, og vil gjøre vårt ytterste for å implementere disse i vårt innkjøpsarbeid.

— Dette gir oss en mulighet til å fremme bærekraftige innkjøpsprosesser, og belyse viktigheten av grønne innkjøp internt i bedriften. Grønne innkjøp ivaretar miljøet, samtidig som det skaper innovasjon og konkurransekraft, sier Vivi-Ann Conradi, Facility Manager i Sweco Norge

Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet fremover, og innebærer prosesser for å kjøpe varer og tjenester som har lav miljømessig påvirkning i hele sin levetid.

— Resultatet vil bli mindre engangsmaterialer, og mer unikt og spesielt interiør basert på gjenbrukte materialer, sier bærekraftsjef i Sweco Norge, Kayleigh Elizabeth Smith.

Det næringslivsdrevende klimainitiativet Skift står bak gronneinnkjoep.no. Deres formål er å være en pådriver for at Norge skal nå sine klimamål innen 2030. Grønne innkjøp er en del av deres pilotprosjekt for å belyse hvordan vi kan bryte ned barrierer og legge til rette for effektive, grønne innkjøp.   

— Det er viktig at vi som innkjøpere går sammen, stiller krav og støtter slike initiativer. Produsentene er avhengige av at flere etterspør de gode, grønne løsningene, og ikke bare det som er raskest eller billigst, sier Vivi-Ann.

Gode, grønne innkjøp påvirker leverandørmarkedet, hvilke varer og tjenester som er tilgjengelig, og dermed også vårt fotavtrykk på klima, miljø og menneskeliv.

— Ved å signere veilederen viser vi våre kolleger at vi har fokus på interne prosesser, og ved å sette søkelys på grønne innkjøp setter vi krav til våre leverandører. Vi vil være pådrivere for at andre også skal gjøre endringer i deres organisasjon for å sikre en bærekraftig verdikjede, sier Kayleigh.  

10 prinsipper for grønt innkjøpsvett

  1. Gjør grønne innkjøp til en del av forretningsstrategien – gode innkjøp er grønne innkjøp
  2. Sett konkrete, målbare, ambisiøse og realistiske mål for virksomhetens innkjøp
  3. Invester i organisasjonerog kompetanseutvikling for grønne innkjøp
  4. Tenk sirkulær økonomi når innkjøp planlegges og gjennomføres
  5. Sikre at innkjøpsbetingelsene fremmer miljø og bærekraft i samsvar med virksomhetsstrategien
  6. Sett av nok tid til å gjøre en grundig behovsanalyse, kartlegge markedet og planlegge anskaffelser
  7. Jobb sammen med leverandører og legg til rette for løpende og konstruktiv dialog
  8. Sett av tilstrekkelig med ressurser til å gjøre innkjøpet grønt
  9. Følg opp kontrakten og rapporter på miljø- og bærekrafteffekter
  10. Bruk etablerte standarder, sertifiseringssystemer og merkeordninger for å etablere god kontroll og kvalitetssikring av det grønne innkjøpet

 Du kan lese mer om de 10 prinsippene for grønne innkjøp her.