VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR LANESVEGEN 4, PLANID. 1910 – TROMSØ KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR LANESVEGEN 4, PLANID. 1910 – TROMSØ KOMMUNE

8 januar 2019
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom gnr./bnr.: 119/769, og deler av 119/707, 119/1833, 119/768 i Tromsø kommune.

Den eksisterende bebyggelsen på eiendom gnr./bnr.: 119/769 vil brukes til formål hotell/overnatting. Eiendommen er i dag avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, men regulert til industri i plan 0649 Tromsøya syd. Parkering og varelevering vil løses på egen eiendom.

Reguleringen omfattes ikke av krav om konsekvensutredning.

Naboskapsmøte vil finne sted på Sydspissen hotell 17. januar, kl. 18:00.

Eventuelle innspill kan sendes til Sweco Norge AS innen 10.02.2019 ved:

  • Sweco Norge AS v/Milan Dunđerović, Hjalmar Johansens gate 23
    Pb 931, 9259 Tromsø
  • Merknader kan også sende på e-post: milan.dunderovic@sweco.no
  • Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes samme sted, eventuelt på telefon: 986 63 381

Se annonsen i PDF her.

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.