Sweco med klimaoppfordring til EU

/siteassets/nyheter/klima.png

Sweco med klimaoppfordring til EU

10 januar 2019
Sammen med 46 europeiske byer, regioner, bedrifter og investorer har Sweco tilsluttet seg initiativet Step Up Europe, som oppfordrer europeiske land til å øke sine klimaambisjoner.

Bakgrunnen for initiativet er rapporten til FNs klimapanel, som slår fast at utslipp av klimagasser må reduseres med 40 – 50 % innen 2030. Dette vil kreve svært raske og omfattende endringer i de fleste samfunnssektorer.

– Behovet for å ta kraftige grep for å motvirke klimaendringene blir stadig mer akutt. Dersom vi skal klare å nå Paris-avtalens mål må alle aktører, både offentlige og private, gå sammen om å høyne ambisjonsnivået ytterligere, sier Swecos adm. direktør Grete Aspelund.

Blant de øvrige aktørene som står bak initiativet er byer som Brussel og Bristol, og selskaper som IKEA og DNV GL.

– Med vår kunnskap om bærekraftig byutvikling har vi som rådgivere et stort ansvar. Swecos og bransjens kompetanse på fornybar energi, bærekraftig transport og miljøvennlige bygg er avgjørende for å løse klimautfordringen. Jo høyere ambisjoner europeiske land setter, jo mer effektivt kan vi sette denne kunnskapen ut i praksis, sier Aspelund.

Les mer om initiativet her.

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.