Sweco har utarbeidet ny veileder for NVE

/siteassets/nyheter/nou-elv.jpg

Sweco har utarbeidet ny veileder for NVE

26 september 2019
Omløpsventiler skal sikre at fisk ikke strander dersom vannstanden i elva synker raskt. Til tross for dette fungerer ikke alltid disse ventilene optimalt. Nå har Sweco, på forespørsel fra NVE, utarbeidet et nytt styringssystem som skal fungere for alle kraftverk med omløpsventiler.

– Målet med styringssystemet er å sikre en gradvis senkning av vannstanden dersom et kraftverk plutselig stopper, slik at vi unngår at elven tørker ut og fisken strander, forteller hydrolog Eirik Vee Natvik.

Det er Natvik i samarbeid med kollega Kjetil Arne Vaskinn og Samuel Vingerhagen som har utarbeidet styringssystemet.

Sweco har tidligere undersøkt omløpsventiler på fem kraftverk på oppdrag fra NVE. Her ble det kartlagt hvordan omløpsventilen fungerte på lav, middels og høy vannføring.

– Her ble det tydelig at omløpsventilen ikke fungerte som den skulle hos flere av kraftverkene, og det var åpenbart at det var behov for en mer enhetlig standard for hvordan ventilene skulle styres, sier Eirik.

Positiv respons

Når NVE tildeler konsesjoner for bygging av kraftverk stiller de ofte krav om omløpsventiler, slik at elvens vannføring nedstrøms skjer gradvis ved eventuelle stopp. Til tross for dette overholdes ikke alltid disse påleggene.

– Vi var på befaring hos ulike kraftverk for å se hvordan omløpsventiler fungerte i praksis, og så at denne installasjonen ikke fungerte etter intensjonen hos småkraftverk. Resultatet ble et felles styringssystem som sikrer at omløpsventilene fungerer slik de skal, sier Eirik.

– Tidligere har det vært litt tilfeldig hvordan denne styringskoden har vært programmert, men nå har vi laget en veileder som legger føringer på hvordan den skal fungere over alt, uavhengig av kraftverkets størrelse, utdyper Kjetil.

Nå har den nye standarden blitt testet på fire ulike småkraftverk.

– Resultatet av testene har vært svært positive, og vi ser at styringsrutinen fungerer på kraftverkene som har implementert den. Nå skal rutinen testes videre og jeg ser frem til å fullføre, og implementere, styringsverktøyet i samarbeid med NVE, forteller Eirik.

Her kan du lese rapporten.