Sweco brøler for klima

/siteassets/nyheter/klimabrolet-770.jpg

Sweco brøler for klima

26 august 2019
Sammen med store deler av norsk nærings- og organisasjonsliv går vi sammen for å støtte vår tids viktigste sak – klimautfordringen. Dette gjør vi ved å stille oss bak Klimabrølet og kravet om klimahandling i tråd med Parisavtalen.

– Vi har 11 år på å halvere jordens klimagassutslipp. Dette er en stor utfordring, og for selskaper og individer er det umulig å gjøre dette alene. På fredag brøler vi for å vise at vi trenger politikere som tør å gå foran med ambisiøse mål og gode virkemidler, sier konstituert bærekraftsjef i Sweco, Ørjan Kongsvik Aall.

Han får støtte fra adm. direktør i Sweco Norge, Grete Aspelund.

– Vi i Sweco kan bidra til mange av løsningene på klimakrisen, men vi er avhengig av politikere som legger til rette for at de bærekraftige løsningene velges. Derfor stiller vi oss bak Klimabrølet, sier hun.

Klimabrølet er en partipolitisk- og organisasjonsuavhengig forening som jobber for å få politikerne til å iverksette tiltak som bidrar til at vi begrenser den globale oppvarmingen, og sørger for at vi når Parisavtalens 1.5 gradersmål.

Mer informasjon om klimabrølet finner du her.