Solid inngang på 2019

Solid inngang på 2019

10 mai 2019
Sweco Norge leverer en solid start på 2019 med forbedring i alle divisjoner. Positiv kalendereffekt grunnet påskeferien er hovedårsaken til resultatbedringen.

Sweco Norges driftsresultat (EBITA) for første kvartal i 2019 ble 72,2 millioner kroner. Det tilsvarer en margin på 11 prosent, og er en forbedring på 46,5 millioner kroner fra samme periode i 2018, hvorav nesten 40 millioner skyldes at påsken i år kommer i 2. kvartal.

Driftsinntektene for første kvartal ble 660 millioner kroner, en sterk forbedring på 112 millioner kroner (20%) fra samme periode i 2018. Veksten skyldes i hovedsak kalendereffekt på grunn av påske, organisk vekst og økning i timeprisen.

- Aktivitetsnivået har holdt seg stabilt høyt og det er voksende etterspørsel etter våre tjenester både i bygg- og anleggsmarkedet. Samtlige regioner har utviklet seg positivt sammenlignet med samme periode i fjor, sier adm. direktør Grete Aspelund.

Rekordresultat fra Sweco Group

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et resultat (EBITA) for første kvartal på SEK 531 millioner svenske kroner, en forbedring på 123 millioner svenske kroner sammenliknet med samme kvartal i 2018, og tilsvarer en margin på 10,4 prosent.

Driftsinntektene i kvartalet steg til SEK 5,101 millioner svenske kroner, som en er oppgang på 473 millioner svenske kroner fra første kvartal i fjor.