Skal prosjektere andre etappe av Sykkelstamvegen i Stavanger

/siteassets/nyheter/new-folder/sykkelstamveg-modell-770-380.png

Skal prosjektere andre etappe av Sykkelstamvegen i Stavanger

5 desember 2019
Sykkelstamvegen er prosjektet med høyest prioritet i Bymiljøpakken i Stavanger. – Sweco skal levere detaljprosjektering for 2.6 kilometer av strekningen, og vi gleder oss til å komme i gang, sier regionleder for Sweco i Stavanger, Hilde Birkeland Sund.

Når hele strekningen er ferdig skal Sykkelstamvegen strekke seg fra Stavanger via Forus til Sandnes. Den første delstrekning fra Madlaveien til Schancheholen er ferdigstilt, og inngår i Ryfastprosjektet.

– Dette er et viktig prosjekt for Stavanger-regionen, og for oss byr det på spennende, tverrfaglige utfordringer. Vi har god kjennskap til sykkelstamvegen fra tidligere, og prosjekterte delstrekningen Smeaheia til Oalsgata på den forrige etappen, sier Hilde.

Byggestart er planlagt til sommeren 2021, og prosjekteringen starter etter nyttår. Oppdragsgiver er Statens vegvesen og prosjektet har en ramme på rundt 34MNOK, inkludert opsjoner.

Utfordrende prosjekt

Sykkelstamvegen skal sikre at syklistene kommer seg trygt, raskt og sikkert frem. Den nye delstrekningen vil gå parallelt med E39, og starter ved arenaen til Stavanger Idrettsforening og ender sør for Auglendstunnelen.

–  For å sikre syklistenes fremkomst skal det etableres bruer, støttemurer og støyskjermer langs strekningen. Vi skal også prosjektere en tunnel som går gjennom Auglendshøyden. Arbeidet med tunnelen starter allerede til sommeren. Sykkelveien går parallelt med eksisterende motorvei, men kryssingene til eksisterende vegnett blir uhindret, forteller tilbudsleder Ørjahn Hjelm Andersen.

Målet med sykkelstamvegen er at den skal sikre en best mulig trasé for syklistene, samtidig som den skal være raskeste vei til Forus fra Stavanger og Sandnes.

– Når den er ferdigstilt vil sykkelstamvegen gå i et lukket system som er forbeholdt syklistene, dette gjør det mulig for syklistene å komme seg raskt, trygt og uforstyrret fra a til b. Målet er at sykkelvegen skal redusere biltrafikken i området, og at syklistene kan transportere seg i grønne omgivelser, sier han.

Heldigitalt prosjekt

For å sikre best mulig fremdrift er prosjektet heldigitalt.

– Prosjektet omfatter omlegging av VA på kommunal grunn, flere konstruksjoner og geotekniske undersøkelser. Detaljprosjekteringen inkluderer innhenting og vurdering av nødvendig grunnlagsmateriale, prosjektering og utarbeidelse av modell, tegninger og beskrivelser.

Fremdriften er stram, og derfor skal sykkelstamvegen prosjekteres digitalt.

– Her vil vi samhandle i modell og benytte oss av verktøy som Smart og Jira. Full bruk av VDC, ICE og BIM legger til rette for en effektivisering av arbeidet. Vi modellerer så langt det lar seg gjøre, men vil også levere tegninger for teknisk godkjenning, avslutter Ørjahn.