Østlandets lengste tunnel er åpnet

/siteassets/nyheter/new-folder/maland-770.jpg

Østlandets lengste tunnel er åpnet

23 desember 2019
– En stor dag for tungtransporten, uttalte samferdselsministeren under åpningsseremonien av Mælefjelltunnelen.

Torsdag denne uken åpnet den nesten en mil lange Mælefjelltunnelen på E134 mellom Gvammen i Hjartdal og Århus i Seljord.

– Dette har vært det første modellbaserte veiprosjektet både for Sweco og Statens vegvesen, og derfor har det vært et spennende og lærerikt prosjekt for oss, sier prosjektleder i Sweco, Erling Matthiessen.

Han trekker også frem at prosjektet er av stor betydning for lokalbefolkningen.

– Det har vært veldig kjekt å delta i et prosjekt som har så høy samfunnsnytte. Nå blir kjøretiden redusert og trafikksikkerheten øker, forteller han.

Tunnelstrekningen blir hovedforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet, og korter ned reisetiden mellom Hjartdal og Seljord med rundt 20 minutter. I tillegg har hovedformålene med dette prosjektet vært å øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten for tunge kjøretøy.

Diskusjonen om behovet for denne tunnelen startet hos lokalbefolkningen i Hjartdal og Seljord allerede på 80-tallet, men det var ikke før i 2012 at reguleringsplanene ble klare og prosjekteringen kunne starte. Det har vært et langt og utfordrende prosjekt, blant annet fordi tunnelen ligger så langt unna offentlige vannledningsanlegg.

 – Alle tunneler trenger tilgang til vann, både til vask og til brannberedskap. I samarbeid med Statens vegvesen og brannvesenet i Notodden og Vest-Telemark, kom arbeidsgruppen frem til løsningen om å etablere et høydebasseng i midten av Mælefjelltunnelen.

Sweco har vært involvert i prosjektet siden 2013, både med prosjektering og oppfølging i byggefase.

Kjappe fakta

  • Veiens totale lengde er på ca. 11,6 km
  • Selve Mælefjelltunnelen er 9,4 km, og på 7. plass over landets lengste tunneler.
  • Veien har fire nye kjørebroer og én ny gangbro
  • På begge sider av tunnelen er det kollektivterminaler
  • Gvammen har fått ny rasteplass
  • Det er opprettet to massedeponier for å ta imot utsprengt stein fra tunnelen
  • Midt i Mælefjelltunnelen er det laget et høydebasseng for forsyning av brann- og vaskevann.