Øker ladekapasiteten med 250 prosent

/siteassets/nyheter/ladeanlegg-fjell-1.jpg

Øker ladekapasiteten med 250 prosent

4 september 2019
I går åpnet Fjell kommune 152 nye offentlige ladepunkt for elbil, og med dette har andelen offentlige ladepunkter i kommunen økt med 250 prosent siden 2018.

Fra å ha 61 offentlige ladepunkter i 2018 får kommunen nå 213.

– I dag har alle offentlige bygg egne ladestasjoner for sine ansatte, og stadig flere går til anskaffelse av elbiler. Dette betyr at behovet for sikker og tilgjengelig lading øker, forteller energirådgiver i Sweco, Eirik Hordnes. Han har vært ansvarlig for prosjektering og oppfølging av anleggene, både for hardware og for software.

At det er behov for flere ladestasjoner i Fjell, er det i følge Hordnes ingen tvil om.

– Andelen elbiler øker og det samme gjør etterspørselen etter lademuligheter, med åpningen av de nye ladepunktene øker kommunens ladekapasitet. Fjell kommune er nå bedre rigget for den store veksten i elbilmarkedet.

I Fjell kommune er det nå ni elektriske biler per offentlige ladepunkt, mot 32 biler per ladepunkt tidligere. Til sammenligning har Bergen kommune 28 elbiler per offentlig tilgjengelig ladepunkt.

Kommunen er nå i gang med å oppgradere bilparken.

– Så langt er vel 15 av kommunens biler elektriske. Vi faser ut bilene som ikke er nullutslippsbiler fortløpende, forteller Arne Monsen, drifts- og vedlikeholdsleder i kommunen. 

Toppmoderne system

Sweco har bistått kommunen gjennom hele prosjektet, og har også beskrevet et system som skal gi kommunen best mulig oversikt.

– I tillegg til å prosjektere de faktiske ladepunktene har vi også bistått kommunen med å opprette et toppsystem som alle ladepunktene er koblet mot. Dette systemet gjør det mulig for kommunen å overvåke feil, det legger også til rette for automatisk fakturering og prising, samt at det gir en oversikt over energi- og effektforbruket til alle anleggene, alt på en PC eller app, forteller Hordnes.

Han understreker at ladepunktene er tilgjengelig for alle som ønsker å benytte dem, samtidig som kommunen skal bruke dem til sine egne tjenestebiler.

– Systemet gjør at kommunen til enhver tid kan velge hvem som skal ha tilgang til anleggene. Dette gjør at de kan velge hvem som får prioritet, for eksempel om de ønsker å prioritere hjemmetjenestens biler. De kan også differensiere prisingen, slik at tjenestebilene får gratis lading, mens andre må betale.

Kan tjene penger på lading

Den nye ladestasjonen er også dimensjonert for fremtidig utvidelse.

–I dag består anleggene av 152 ladepunkter fordelt på omlag 30 lokasjoner. De fleste stedene er dimensjonert slik at de lett lar seg skalere, og fremtidige offentlige ladepunkt vil også kobles til systemet.

Hordnes trekker også frem et annet aspekt ved ladepunktene.

– På sikt vil kommunens investering kunne nedbetale seg selv. Ladepunktene blir litt som en klimavennlig bensinstasjon hvor inntekten kommunen tjener på lading vil gå rett inn i kommunebudsjettet. Dette betyr at inntekten som genereres igjen vil komme innbyggerne til gode. I sum vil dette prosjektet gagne både klima og kommune økonomien, avslutter han.

Foto: Fjell kommune.
Fra venstre; Eirik Hordnes  (Sweco), Erik Senneset (SAS Elektroservice AS), Geir Jensen, Daniel Amundsen (SAS Elektroservice AS) og John H. Hauge (Tertnes Entreprenør AS)