Lite land med høye mål

/siteassets/nyheter/costarica.png

Lite land med høye mål

26 april 2019
Landet er lite, men miljøambisjonene høye. Costa Rica regnes som en verdensleder når det gjelder miljøvern, og satte en banebrytende rekord i fjor: 300 dager i strekk med bruk av elektrisitet utelukkende fra fornybare energikilder.

– Landet har klart å skape stolthet rundt det å være en grønn nasjon, sier Bjørn Utgård.

Han er ekspert på bruk av fornybar energi og har solid kunnskap om Costa Rica som er et av landene beskrevet i årets andre rapport i Swecos Urban Insight-serie.

Rapportserien gir innsikt i bærekraftig byutvikling i Europa, sett fra innbyggernes perspektiv. Årets tema er Urban Energy, og tar blant annet for seg energibruk, fornybar energi og effektivitet, samt fremtidige utfordringer og muligheter.

Annerledesland

Rapporten er også en tur innom Costa Rica der fornybar energi i fjor utgjorde 98 prosent av landets strømbehov.

– Costa Rica er virkelig et annerledesland. Militærvesenet ble avviklet i 1948, og det har frigjort store økonomiske ressurser. Landet har vært politisk stabilt i lang tid, i motsetning til sine naboer Nicaragua og Panama, sier Utgård.

Han er til daglig sivilingeniør og jobber for det nederlandske selskapet EVBox som leverer ladeløsninger for elbiler i 70 land. Men han bor i perioder i Costa Rica der hans kone Monica Araya kommer fra. Hun er grunnlegger og leder av organisasjonen Costa Rica Limpia, som jobber for å gjøre landets transportsektor helt fri for fossilt drivstoff.

 

 

Rike ressurser

Costa Rica er et regnskog-kledd, sentralamerikansk land med kystlinjer til både til Det karibiske hav og Stillehavet. Landet har et mangfold av energikilder der vann fra elvekraftverk er desidert størst, fulgt av vindkraft og geotermisk energi.

Det er derimot ingen oljeindustri. Myndigheten har avstått fra å lete etter olje i Det karibiske hav, og har til og med forbudt oljeleting frem til 2021. Det har hindret utvikling av petroleumsindustri, til lykke for landet etter manges mening.

Høye ambisjoner

Costa Rica lanserte allerede i 2007 en plan om å bli verdens første karbonnøytrale land innen 2021.

– Det var en ambisjon som ikke var basert på reelle tall, det var snarere et kreativt regnskap. Men nå er situasjonen en helt annen, sier Utgård og viser til den spennende utviklingen i landet, blant annet ved bruk av elbiler.

For når det gjelder totalt energiforbruk i alle sektorer, (elektrisitet, oppvarming og transport), utgjør fornybar andel bare 50 prosent. Dette er fordi transporten er tungt basert på oljeprodukter og har en liten andel av hybrid, biodrivstoff eller batteridrevne kjøretøy.

Utgård minner om «Det norske miraklet» der elbilsalget skjøt fart rundt 2010.

– Og nå kommer Costa Rica etter. Elbilene er dyrere i innkjøp enn bensinbiler, men myndighetene har gitt en gulrot i form av null skatt på el, noe som er et viktig skritt.

Viktige vannressurser

I Europa i 2018, ble nesten halvparten av all produsert elektrisitet generert av kull, gass og andre fossile brennstoff. Men det finnes lyspunkter. Sverige og Norge kan sammenlignes med Costa Rica. Alle tre land har gode vannressurser som er ideelle for å produsere grønn energi til en lav pris.

For eksempel er nesten hele Norges fornybare energi, 98 prosent av totalt strømforbruk, generert fra vannkraftverk, mens mindre enn én prosent kommer fra vind.

Lavt kraftforbruk

Norge og Costa Rica har omtrent like stor befolkning, men kraftforbruket per innbygger er ti ganger høyere Norge. I hele Europa brukes det i gjennomsnitt tre ganger mer energi per innbygger enn i Costa Rica.

Det er med andre ord vanskelig å direkte kopiere prinsipper fra den lille mellomamerikanske staten som har rikelig med vannkraft fra regntiden som varer fra mai til oktober, etterfulgt av tørketid som kan generere solenergi.

– Men vi kan alle lære av Costa Ricas miljøentusiasme. Mens Norge er splittet på grunn av oljeressursene, har costarikanerne en innebygget stolthet. Og jeg møter ingen som benekter klimaforandringene, sier Utgård.

Enkel og greit

I Swecos Urban Insight-rapport nevnes en annen oppskrift:

Det er mange meninger om hvordan man kan gå ned i vekt, men egentlig er det enkelt; spis mer grønnsaker, drikk mer vann, tren mer.

For å håndtere klimaendringene gjelder tilsvarende: Å bruke mindre energi, resirkulere mer, og generere mindre avfall.