KUNNGJØRING: VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING FOR SKJERVØY SENTRUM– SKJERVØY KOMMUNE

KUNNGJØRING: VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING FOR SKJERVØY SENTRUM– SKJERVØY KOMMUNE

24 februar 2019
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av områderegulering for Skjervøy sentrum i Skjervøy kommune.

Se oppstartsvarsel for utfyllende informasjon.

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 05.04.2019 til:

  • Sweco Norge AS v/Milan Dunđerović, Hjalmar Johansens gate 23
    Pb 931, 9259 Tromsø
  • Merknader kan også sende på e-post: milan.dunderovic@sweco.no
  • Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes samme sted, eventuelt på telefon: 986 63 381

 

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.