Kunngjøring: varsel om oppstart av detaljregulering for felt NB2 og N3 Jåttåvågen.

Kunngjøring: varsel om oppstart av detaljregulering for felt NB2 og N3 Jåttåvågen.

7 august 2019
Kunngjøring: oppstart av reguleringsarbeid. Detaljregulering for felt NB2 og N3 Jåttåvågen, gnr/bnr 16/1485 og 1480 m.fl., planID 2709

DATO: 08.08.20

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9

KORT OM PLANEN: Formålet med reguleringsplanen er å endre bygningsvolumet/utnyttelsen og tilgrensende uteområder for felt N3 i reguleringsplan 2609P. For å få en helhetlig løsning tas tilgrensende delfelt i sør, plan 2323P, også med i planen.

KONTAKT: Spørsmål, merknader og opplysninger sendes til Sweco avd. Stavanger v/ Helene Sande innen 20.09.2019.

E-post: helene.sande@sweco.no, kopi til postmottak@stavanger.kommune.no

Postadresse: Sweco Norge avdeling Stavanger v/Helene Sande, Forusparken 2 4031 Stavanger.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: https://www.stavanger.kommune.no/

Vedlegg:

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.