Kunngjøring: varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for råstoffutvinning på Auen i Porsgrunn.

Kunngjøring: varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for råstoffutvinning på Auen i Porsgrunn.

3 juli 2019
Kunngjøring: av oppstart på reguleringsarbeid – Detaljregulering for gbnr. 25/1 og 25/2, på vegne av Auen Gård AS. Plan 1119.

Dato: 01.07.2019

Annonsering: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-1

Kort om planen: Formålet med planen er å legge til rette for utvinning av Larvikitt med tilhørende anleggsområde og adkomstveg. Råstoffutvinning er planlagt på gbnr. 25/1, mens tilhørende anleggsområde og adkomstveg strekker seg over eiendommen gbnr. 25/2.

Kontakt: Spørsmål, merknader og opplysninger sendes til Sweco v/ Siv Wiersdalen innen 19.08.2019.

E-post: siv.wiersdalen@sweco.no, kopi til postmottak@porsgrunn.kommune.no. 

Postadresse: Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Storgaten 136, 3901 Porsgrunn. Kopi sendes til postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: www.porsgrunn.kommune.no

Vedlegg:

Oversiktskart

Varslingskart

Varslingsbrev

 

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.