KUNNGJØRING: oppstart av reguleringsarbeid

KUNNGJØRING: oppstart av reguleringsarbeid

24 september 2019
Detaljregulering av gnr. 21 bnr. 122, plan 997-4. Nærbø, Hå kommune

MERKNADSFRIST: 23.10.2019

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9.

KORT OM PLANEN: Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende anlegg.

KONTAKT: Spørsmål, merknader og opplysninger sendes til Sweco Norge AS avd. Stavanger v/ Helene Sande innen 23.10.2019.

E-post: helene.sande@sweco.no, kopi til post@ha.kommune.no

Postadresse: Sweco Norge AS avdeling Stavanger v/Helene Sande, Forusparken 2 4031 Stavanger.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: https://www.ha.no/

Vedlegg:

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.