Kunngjøring om offentlig ettersyn: forslag til områderegulering av E39 Mandal – Lyngdal øst

Kunngjøring om offentlig ettersyn: forslag til områderegulering av E39 Mandal – Lyngdal øst

3 mai 2019
Planutvalget i Mandal (10.04.19), kommunestyret i Lindesnes (25.04.19) og hovedutvalg for miljø, plan og drift i Lyngdal (10.04.19) har besluttet å legge ut forslag til områderegulering med konsekvensutredning for fremtidig E39 mellom Mandal (Mandalskrysset) og Lyngdal øst (Herdal) til offentlig ettersyn og sendt ut på høring. Gå til www.e39mandal-lyngdal.no for å se alle plandokumentene i saken.

Innspill til planforslaget kan sendes via medvirkningsportalen DinE39. I DinE39 er det publisert en 3D-modell hvor det er mulig å få en enkel og god oversikt over viktige elementer i veiprosjektet.

Innspill kan også sendes på epost eller brev til Sweco Norge AS, postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk emnefelt med E39ML - Innspill planarbeid. 

Frist for innspill til planforslaget er 14.06.19.

Innspill i høringsperioden vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter høringsperioden vil innspillene bli sammenstilt og svart ut i et eget merknadsnotat som følge plansaken videre til neste politiske behandling.

 

Hvis dere ønsker å lese planforslaget på papir, finner dere dette hos

Tjenestetorget på rådhuset i Mandal, Ytre Sandgate 25a

Servicekontoret på rådhuset i Vigeland, Rådhusveien 9

Servicekontoret på rådhuset i Lyngdal, Prost Birkelands gate 4

 

Det inviteres til folkemøter og åpen kontordag i forbindelse med offentlig ettersyn på E39 Mandal – Lyngdal øst:

Lyngdal kommune:               21.05.19 - Folkemøte kl. 18-21 i Lyngdal kultursenter

Lindesnes kommune:           22.05.19 - Felles åpen kontordag kl. 10-14 i Vigelandsstua

Mandal kommune:               22.05.19 - Folkemøte kl. 18-21 i Buen kulturhus

Spørsmål om planforslaget rettes til den kommunen det gjelder eller til Nye Veier v/ Håkon Lohne på e-post.

 

Kunngjøring om offentlig ettersyn: oppheving av kommunedelplanene for deler av E39, på strekningen Mandal – Lyngdal øst (jf. Plan og bygningsloven §11-14)

Planutvalget i Mandal (10.04.19), kommunestyret i Lindesnes (25.04.19) og hovedutvalg for miljø, plan og drift i Lyngdal (10.04.19) har besluttet å legge ut forslag om opphevelse av:

  • deler av kommunedelplan for: E39 Dølebru – Livold, (vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre og 25.06.2015 av Lindesnes kommunestyre), vest for Mandalselva, inkludert elva, ut på offentlig ettersyn.
  • deler av kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune, vedtatt 20.10.2016, på strekningen Fardal – Herdal, ut på offentlig ettersyn.

Innspill til opphevelsene kan sendes innen 14.06.19 til:

  • fellespost@mandal.kommune.no (gjelder Mandal)
  • postmottak@lindesnes.kommune.no (gjelder Lindesnes)
  • post@lyngdal.kommune.no (gjelder Lyngdal)

Vedlegg: