Kunngjøring om offentlig ettersyn: forslag til områderegulering av E39 Mandal – Lyngdal øst

Kunngjøring om offentlig ettersyn: forslag til områderegulering av E39 Mandal – Lyngdal øst

3 mai 2019
Planutvalget i Mandal (10.04.19), kommunestyret i Lindesnes (25.04.19) og hovedutvalg for miljø, plan og drift i Lyngdal (10.04.19) har besluttet å legge ut forslag til områderegulering med konsekvensutredning for fremtidig E39 mellom Mandal (Mandalskrysset) og Lyngdal øst (Herdal) til offentlig ettersyn og sendt ut på høring. Gå til www.e39mandal-lyngdal.no for å se alle plandokumentene i saken.

Innspill til planforslaget kan sendes via medvirkningsportalen DinE39. I DinE39 er det publisert en 3D-modell hvor det er mulig å få en enkel og god oversikt over viktige elementer i veiprosjektet.

Innspill kan også sendes på epost eller brev til Sweco Norge AS, postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk emnefelt med E39ML - Innspill planarbeid. 

Frist for innspill til planforslaget er 14.06.19.

Innspill i høringsperioden vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter høringsperioden vil innspillene bli sammenstilt og svart ut i et eget merknadsnotat som følge plansaken videre til neste politiske behandling.

 

Hvis dere ønsker å lese planforslaget på papir, finner dere dette hos

Tjenestetorget på rådhuset i Mandal, Ytre Sandgate 25a

Servicekontoret på rådhuset i Vigeland, Rådhusveien 9

Servicekontoret på rådhuset i Lyngdal, Prost Birkelands gate 4

 

Det inviteres til folkemøter og åpen kontordag i forbindelse med offentlig ettersyn på E39 Mandal – Lyngdal øst:

Lyngdal kommune:               21.05.19 - Folkemøte kl. 18-21 i Lyngdal kultursenter

Lindesnes kommune:           22.05.19 - Felles åpen kontordag kl. 10-14 i Vigelandsstua

Mandal kommune:               22.05.19 - Folkemøte kl. 18-21 i Buen kulturhus

Spørsmål om planforslaget rettes til den kommunen det gjelder eller til Nye Veier v/ Håkon Lohne på e-post.

 

Kunngjøring om offentlig ettersyn: oppheving av kommunedelplanene for deler av E39, på strekningen Mandal – Lyngdal øst (jf. Plan og bygningsloven §11-14)

Planutvalget i Mandal (10.04.19), kommunestyret i Lindesnes (25.04.19) og hovedutvalg for miljø, plan og drift i Lyngdal (10.04.19) har besluttet å legge ut forslag om opphevelse av:

  • deler av kommunedelplan for: E39 Dølebru – Livold, (vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre og 25.06.2015 av Lindesnes kommunestyre), vest for Mandalselva, inkludert elva, ut på offentlig ettersyn.
  • deler av kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune, vedtatt 20.10.2016, på strekningen Fardal – Herdal, ut på offentlig ettersyn.

Innspill til opphevelsene kan sendes innen 14.06.19 til:

  • fellespost@mandal.kommune.no (gjelder Mandal)
  • postmottak@lindesnes.kommune.no (gjelder Lindesnes)
  • post@lyngdal.kommune.no (gjelder Lyngdal)

Vedlegg:

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.