KUNNGJØRING: oppstart på reguleringsarbeid gang- og sykkelvei

KUNNGJØRING: oppstart på reguleringsarbeid gang- og sykkelvei

22 februar 2019
ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Homborsundveien.

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei. Plassering av gang- og sykkelveien vil bli vurdert på begge sider av veien i en tidlig fase av arbeidet. Gang- og sykkelveien reguleres med 3,5 meters bredde, hvorav asfaltering på 3 meter. Mot veien reguleres trafikkdeler på minst 1,5 meter. På utsiden kommer en sone på opptil 2 meter, for å møte terreng og lignende. Dette er standard løsning for planen. Det kan vurderes andre løsninger på deler av strekningen, som fortau, mindre trafikkdeler, redusert eller utvidet bredde.

PLANOMRÅDET: Planområdet strekker seg fra fylkesvei 420 langs Homborsundveien ned til Homborsund brygge. Strekningen er i overkant av 3 km lang. Kartet under viser en oversikt over området. Nærmere avgrensing av planområdet er vist i vedlagte kart.

KONTAKT: Merknader og opplysninger til oppstart av plan sendes innen 6.4.2019 til: eirik.sand@sweco.no, eller per post til Eirik Sand, Ægirsvei 10B, 4632 KRISTIANSAND.

 

Vedlegg:

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.