KUNNGJØRING: Detaljregulering for Donseknuten, gnr. 21 bnr. 17 m. fl., Sirdal kommune – plan 2018003

KUNNGJØRING: Detaljregulering for Donseknuten, gnr. 21 bnr. 17 m. fl., Sirdal kommune – plan 2018003

8 februar 2019

DATO: 08.02.2019

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 / §12-11

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er utvidelse av eksisterende hyttefelt med tre hytter, regulering av midlertidig veg til permanent sommerveg, regulering av veg fra fylkesveien til Donsen og parkering på Flesebekk.

OPPSTARTSVARSEL: Annonse i Stavanger Aftenblad fredag 08.02.2019, se vedlegg.

KONTAKT: Merknader og opplysninger sendes til: Sweco Norge AS v/Stian Hadland, Forusparken 2, 4064

Stavanger (eller epost: stian.hadland@sweco.no), innen 08.03.2019, med kopi til Sirdal kommune, Enhet Areal, 4440 Tonstad, eller til post@sirdal.kommune.no

 

Vedlegg:

Annonse

Oppstartsvarsel

 

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.