KUNNGJØRING: Detaljregulering av næringseiendom – gnr. 50 bnr. 18 m.fl. – Foss-Eikeland, plan 201917, Sandnes kommune

KUNNGJØRING: Detaljregulering av næringseiendom – gnr. 50 bnr. 18 m.fl. – Foss-Eikeland, plan 201917, Sandnes kommune

18 oktober 2019

MERKNADSFRIST: 29.11.2019

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er å legge til rette for industribebyggelse i et eksisterende industriområde på Foss-Eikeland. Planen skal konsekvensutredes.

KONTAKT: Merknader og opplysninger sendes til Sweco Norge AS v/Sigrid Salicath, Forusparken 2, 4031 Stavanger, eller e-post: sigrid.salicath@sweco.no, med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller som e-post til: postmottak@sandnes.kommune.no.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: https://www.sandnes.kommune.no/

Varselbrev med vedlegg

Referat oppstartsmøte

Planinitiativ

Planprogram

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.