Kunngjøring av oppstart på reguleringsarbeid – Detaljregulering for gnr 38 bnr 99, Mindeveien, Hana, plan 201820

Kunngjøring av oppstart på reguleringsarbeid – Detaljregulering for gnr 38 bnr 99, Mindeveien, Hana, plan 201820

23 april 2019
KUNNGJØRING: Kunngjøring av oppstart på reguleringsarbeid – Detaljregulering for gnr 38 bnr 99, Mindeveien, Hana, plan 201820

DATO: 23.4.2019

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8  og 12-11

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er å legge til rette for småhusbebyggelse på en ubebygget tomt i et eksisterende boligområde på Hana.

OPPSTARTSVARSEL: Annonseres i Stavanger Aftenblad 24.04.2019

KONTAKT: Merknader og opplysninger sendes til Eva Esbensen, eva.esbensen@sweco.no innen 24. mai 2019.

 

Vedlegg:

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.