Kunngjøring av oppstart på reguleringsarbeid - Detaljregulering for Utstein Kloster Hotell og Finnasand kai, plan 2019001

Kunngjøring av oppstart på reguleringsarbeid - Detaljregulering for Utstein Kloster Hotell og Finnasand kai, plan 2019001

4 februar 2019

KUNNGJØRING: Detaljregulering for Utstein Kloster Hotell og Finnasand kai, plan 2019001

DATO: 4.2.2019

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8  og 12-11

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av hotellformål i tilknytning til eksisterende hotell, samt forlengelse av eksisterende kai, tilrettelegging for gjestebrygge med landingsplass for kano/kajakk m.m. i tilknytning til eksisterende hotell.

OPPSTARTSVARSEL Annonseres i Stavanger Aftenblad 4.2.2019

KONTAKT: Merknader og opplysninger sendes til Eva Esbensen, eva.esbensen@sweco.no innen 4. mars 2019.

 

Vedlegg:

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.