Ivaretar norsk kulturarv

/siteassets/nyheter/new-folder/nationaltheatret-770.jpg

Ivaretar norsk kulturarv

16 desember 2019
Det skjer spennende ting på Nationaltheatret. Hele bygget skal gjennom en omfattende rehabilitering, et nytt bygg skal oppføres og uteområdet oppgraderes.

Statsbygg leder arbeidet og Sweco er engasjert for å utvikle skisseprosjektet.

– Nå skal et av våre mest kjente bygg få en ny vår. Det er ingen tvil om at dette er et spennende prosjekt å jobbe med, sier Swecos Caroline Frølich, som er assisterende prosjektleder.

Hun trekker frem at bygget er en viktig del av vår kulturarv, og at det gir prosjektet en ekstra dimensjon.

– Nå skal vi ta vare på noe som er verdifullt og som betyr mye for mange. Bygget er en viktig del av vår kulturarv. Dette er et viktig rehabiliteringsprosjekt for de som jobber der, for Oslo og ikke minst for Norge.

Caroline legger også vekt på at prosjektet har gitt et unikt innblikk i en bransje som er svært ulik hennes ingeniørhverdag.

– Her møter vi en yrkesgruppe som er annerledes fra vår egen. På Nationaltheatret er det mange profesjoner samlet under ett tak. Alt fra parykkmakere, teknikere, sminkører og skuespiller til administrasjon og driftsansvarlige holder til her. Det er spennende å komme på innsiden av en helt annen hverdag enn den man er vant til.

Fullstendig opprustning
Nå er prosjektet i skissefasen og etter påske starter forprosjektet. Prosjekteringsgruppen består av Sweco og Ratio Arkitekter. Origo og Futhark er også med. Statsbygg er byggherre, og i løpet av vinteren vil de kontrahere en totalentreprenør. Prosjektet går inn i en samspillsfase fra og med forprosjekt.

– Prosjektet er svært omfattende og innebærer rehabilitering av både innsiden og fasaden. Hele bygget er fredet, så god dialog med riksantikvaren er svært viktig. Det er viktig at vi tar vare på det opprinnelige, samtidig som vi tar hensyn til dagens teaterdrift og krav om universell utforming, forteller Caroline.

På sikt skal alle tekniske anlegg byttes, heiser installeres og funksjoner omplasseres. I tillegg til rehabiliteringen skal det også bygges et nybygg under bakken foran teatret.

– Det er mange spennende og utfordrende grensesnitt her. Elektroingeniørene våre må forholde seg til teaterteknikk, mens geoteknikerne må sikre at trikk og t-bane ikke påvirkes av arbeidet vi gjør. Landskapsarkitektene må balansere mellom mange av byens etater. I tillegg påvirkes alle fag av hensynet til de antikvariske verdiene, sier hun.

Brukeren i fokus
Teateret er fremdeles i drift, derfor er det viktig at arbeidet ikke påvirker de som jobber der. Samtidig understreker Caroline at innspill fra ansatte på teateret er avgjørende for at prosessen og prosjektet skal bli bra.

– Rehabiliteringen er svært etterspurt og de ansatte er svært engasjert i prosessen. Vi har ulike temamøter hvor representanter fra ulike deler av teateret er involvert. Dette gir oss innblikk i deres ønsker og behov, og sikrer at det endelige resultatet blir så godt som mulig.

Skisseprosjektet skal overleves i begynnelsen av april 2020, da går startskuddet for forprosjektet. Forprosjektet er planlagt ferdigstilt i november 2020. 

 

Foto: Nicki Twang