Frokostmøte om byutvikling i Bergen

/siteassets/nyheter/eikeland-karl-magnus-forberg770-380.jpg

Frokostmøte om byutvikling i Bergen

15 august 2019
– Når Mindemyren ferdigstilles vil den gå fra grå til grønn og blå. Ved å åpne deler av kanalen og legge til rette for nye grøntarealer vil området få et estetisk og praktisk løft, sier fagsjef for landskap i Sweco Bergen, Karl-Magnus Forberg Eikeland. Hvordan Mindemyren blir i 2022/23, får du vite mer om på frokostmøtet «Byutvikling på skinner».

23. august inviterer Bergen Næringsråd, BOB og Sweco til debatt om Bybanen og byutvikling i Bergen. Vil Bybanen medføre god byutvikling, tilflytting, arbeidsplasser og vekst? Debatten raser som aldri før. På frokostmøtet får du innspill fra divisjonsdirektør i Sweco Tor Helge Indrebø og Ole Kleppe, konserndirektør eiendomsutvikling i BOB. Fagsjef for landskap på Swecos Bergenskontor, Karl-Magnus Forberg Eikeland, skal fortelle om endringene i Kanalveien, mens Ordfører Marte Mjøs Pedersen (AP) og Harald Victor Hove (H) tar bybanedebatten.

Byutvikling i praksis

Når Bybanetraseen fra Kaigaten til Fyllingsdalen er ferdigstilt vil Bergen ha blitt koblet tettere sammen, og flere områder vil ha fått et løft.

– Bybanen er et helt unikt prosjekt. Ikke bare fordi det er et komplekst infrastrukturprosjekt, men også fordi det gjøres i en by. Det er helt sentralt at banen henger sammen med resten av byen på et arkitektonisk nivå, og det er det som er min jobb, forteller Karl-Magnus.

Karl-Magnus trekker frem at Bybanen er et helt spesielt prosjekt.

– Dette er en engangsopplevelse. Det er ikke flust av denne type prosjekter i Norge i dag. Fra et landskapsarkitektonisk perspektiv er det veldig spennende. Alt blir viktig i denne skalaen og settingen, fra gatesteinsdetaljer til de gående sine bevegelseslinjer gjennom den nye bystrukturen. Det overordnede målet er å knytte byen til Bybanen og omvendt, sier han.

Kanalveien blir kanal igjen

Under frokostmøtet skal Karl-Magnus gå gjennom grepene som blir gjort i Kanalveien i forbindelse med etablering av Bybane-stoppet på Mindemyren.

– Kanalen skal åpnes. Dette har både en praktisk og en estetisk funksjon. Med tanke på overvannshåndtering er det helt nødvendig å flytte kanalen ut av rørene, da dette vil bidra til bedre flomhåndtering og rensning av vannet før det går i sjøen. En åpning av kanalen vil også gi nye bruksmuligheter, bedre folkehelse og skape liv i et tidligere grått og folketomt område. Vannet i kanalen vil bli rent og det legges opp til at elven skal kunne brukes av innbyggerne.

Når området er ferdigstilt vil det bli grønt og blått. Det vil være rekreasjonsmuligheter og bli et sted man ønsker å oppholde seg. På sikt skal det også bli liv i kanalen.

– Planen er at vi skal legge til rette for sjøørret i kanalen, dette er helt spesielt og ganske komplisert. Anlegget er både smalt og trangt, og vi må etablere en ny anadrom strekning for ørreten. Dette tar nok noen år, men på sikt kan det være du kan søke om fiskerettigheter i kanalen, forteller han.

Karl-Magnus er overbevist om at området snart vil bli et av Bergens mest attraktive steder.

– Jeg tror Kanalveien kan bli en fremtidig indrefilet i Bergen. Det ligger tett på sentrum, får gode forbindelser og kommer til å bli en grønn perle med blå-kvaliteter, avslutter han.

Vil du høre mer om planene for Mindemyren? Meld deg på her.