Design with trust

/siteassets/nyheter/design-with-trust.jpg

Design with trust

13 mai 2019
For at byen skal oppleves trygg og sikker, må den designes med en innebygget «trust» i seg, mener landskapsarkitekt Kristina Holmblad.

Hvis vi vil fortsette å ha et samfunn som er basert på trygghet, åpenhet og demokrati, er det de verdiene byene må designes ut fra, sier Kristina Holmblad. Hun skal holde foredrag på Urban Future-konferansen som finner sted i Oslo 22.- 24. mai, og er opptatt av at byenes design ikke må springe ut fra mistillit. – Selvfølgelig trenger vi elementer som ivaretar sikkerheten, også der sikkerhetskravene er strenge. Men vi skal forsøke å integrere de strenge kravene og samtidig opprettholde følelsen av tillit og at vi lever i et trygt samfunn, sier hun. — Det fordrer at sikkerheten er med allerede fra begynnelsen, som en helhetlig utforming.

I Nord-Europa er vi vant til å bevege oss fritt og trygt, og måten vi tenker om samfunnet vårt, gjenspeiler seg i byrommet. Ordet sikkerhetstiltak gir ofte negative, alarmerende konnotasjoner.

Vi ønsker ikke å bli møtt med stengsler og sikkerhetskontroller som signaliserer fare. Slik man for eksempel i enkelte land reiser truende, apokalyptiske piggtrådgjerder til beskyttelse. Da vil ikke byen bli et godt sted for folk å være, og jeg tror ikke man kjenner seg tryggere av det heller, sier Kristina. – I byen skal vi kunne bevege oss trygt i en opplevelse av tillit og mangfold. Derfor skal sikkerhetstiltak designes ut i fra at det er den stemningen vi ønsker å opprettholde også i fremtiden.

 

­