Design with trust

/siteassets/nyheter/design-with-trust.jpg

Design with trust

13 mai 2019
For at byen skal oppleves trygg og sikker, må den designes med en innebygget «trust» i seg, mener landskapsarkitekt Kristina Holmblad.

Hvis vi vil fortsette å ha et samfunn som er basert på trygghet, åpenhet og demokrati, er det de verdiene byene må designes ut fra, sier Kristina Holmblad. Hun skal holde foredrag på Urban Future-konferansen som finner sted i Oslo 22.- 24. mai, og er opptatt av at byenes design ikke må springe ut fra mistillit. – Selvfølgelig trenger vi elementer som ivaretar sikkerheten, også der sikkerhetskravene er strenge. Men vi skal forsøke å integrere de strenge kravene og samtidig opprettholde følelsen av tillit og at vi lever i et trygt samfunn, sier hun. — Det fordrer at sikkerheten er med allerede fra begynnelsen, som en helhetlig utforming.

I Nord-Europa er vi vant til å bevege oss fritt og trygt, og måten vi tenker om samfunnet vårt, gjenspeiler seg i byrommet. Ordet sikkerhetstiltak gir ofte negative, alarmerende konnotasjoner.

Vi ønsker ikke å bli møtt med stengsler og sikkerhetskontroller som signaliserer fare. Slik man for eksempel i enkelte land reiser truende, apokalyptiske piggtrådgjerder til beskyttelse. Da vil ikke byen bli et godt sted for folk å være, og jeg tror ikke man kjenner seg tryggere av det heller, sier Kristina. – I byen skal vi kunne bevege oss trygt i en opplevelse av tillit og mangfold. Derfor skal sikkerhetstiltak designes ut i fra at det er den stemningen vi ønsker å opprettholde også i fremtiden.

 

­

 

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.