Bidrar med grønn kompetanse i Nepal

/siteassets/nyheter/nepal.jpg

Bidrar med grønn kompetanse i Nepal

29 april 2019
Sweco har vunnet en spennende kontrakt som Panel of Experts for Dudhkoshi Storage Hydroelectric Project (SHEP) i Nepal. Nå skal seks fagfolk dele sin kompetanse på fornybar energi med myndighetene i det sør-asiatiske landet.

– Oppdraget i Nepal er det første under en rammeavtale vi fikk med Norad i fjor, og har en tidsramme på 13 måneder. Avtalen omfatter prosjekter innenfor fornybar energi. Det var stor stas å vinne, forteller Jan-Petter Magnell, som jobber med miljø ved Swecos Oslo-kontor. I prosjektet har han med seg fem kolleger innen fagfeltene vannkraft, dam, ingeniørgeologi, hydrologi og GLOF (Glacial Lake Outburst Flood).

Prosjektet består av en drøyt 200 meter høy dam, to kraftverk på til sammen 835 MW og nesten 20 km. med tunnel. Prosjektet vil bli Nepals første vannkraftprosjekt med et større reguleringsmagasin.

– Prosjektet utvikles i regi av Nepal Electricity Authority (NEA) med finansiering fra Asiabanken. Mulighets- og design studiene utføres av ELC Electroconsult fra Italia. Samme konsulent skal også utarbeide ESIA, eller miljøkonsekvensutredningen. Asiabanken stiller spesielt strenge krav til gjennomføring av en ESIA, forklarer Jan-Petter.

Kompetanseoverføring og bistand

Formålet med Panel of Experts er å gå gjennom rapportene fra de pågående studiene og sjekke ut om arbeidet blir utført i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer, standarder og god internasjonal praksis.

– Det er Asiabanken som forlanger at NEA utpeker et uavhengig Panel of Experts for prosjektet. Norge har påtatt seg å finansiere dette. Derfor er det den norske ambassaden som er vår formelle oppdragsgiver, forklarer Jan Petter.

– Det er et ønske at Norge bidrar til kompetanseoverføring og bistand innen fornybar energi til Nepal, noe som ble også understreket for oss i et innledende møte med ambassaden i Kathmandu, legger han til.

Teamet har allerede vært på tur til Nepal, men Jan-Petter regner med at det blir minst et par reiser til. Han håper også at det blir flere internasjonale oppdrag under rammeavtalen med Norad i tiden som kommer.

– Det er jo veldig spennende å jobbe med prosjekter som dette, avslutter han.